Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

17/02/2015

Hej och välkommen till 2015 med Operation 1325. Det här året är historiskt på flera plan. I Sverige är vi entusiastiska över starkt uttalat stöd för vårt arbete genom regeringens feministiska utrikespolitik. Det lyfts fram att Sverige än tydligare än idag ska verka för att kvinnor världen över ska åtnjuta sina mänskliga rättigheter, och därmed inkluderat rätten till sin egen kropp. Sveriges politik för mänskliga rättigheter ska prioritera kvinnors friheter, rättigheter och möjligheter. På samma sätt ska kvinnors friheter, rättigheter och möjligheter även framöver genomsyra svensk biståndspolitik. Vid internationella operationer är det avgörande att deltagare får utbildning både i genuskunskap i allmänhet och i synnerhet i säkerhetsrådets resolution 1325. FN:s hållbara utvecklingsmål ska ta oss till 2030. De innehåller en medveten agenda för att öka kvinnors makt och inflytande för en hållbar fred och därför är det viktigt att uppmärksamma hur det omsätts till praktisk handling och hur vi kan granska detta.

Likheter i makt och tillgång till resurser ska vara norm och fri- och rättigheter ska upplevas. I år har det gått 15 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325. Vad har åstadkommits i människors liv och vardag? Hur många människor i världen har blivit mer uppmärksamma på kvinnorna och flickorna i konflikt- och postkonfliktområden? Av vem har arbetet för en hållbar fred blivit format? Tillsammans med våra partners runt om i världen kommer vi att granska vår verksamhet och lära oss hur vårt bidrag ännu mer kan leda till de förändringar vi åtagit oss som målsättning.

Operation 1325 kommer under 2015 att ha fokus på media och kvinnofredsrörelser. Vi kommer att samarbeta med partnerorganisationer för att höja ribban och genomslagskraften i vårt budskap. Albanien samlar till stor konferens kring fredsjournalistik och feministisk journalistik. Våra partnerorganisationer i Mellanöstern och Nordafrika samlar till flera möten för att samverka med journalister och utveckla metoder för feministisk mediabevakning.  Vårt engagemang i Turkiet kring resolution 1325 i den pågående fredsprocessen följs upp i samverkan med kurdiska och turkiska partners. 

”Rätten till din kropp” är temat på årets internationella kvinnodag som firas på Fryshuset I Stockholm. Möt oss där! Att försvara kvinnors och flickors rätt till sin kropp är av yttersta vikt för utrikes- och säkerhetspolitiska insatser. I post- och konfliktområden måste en genusagenda genomlysa varje plan, varje handling och steg. 

År 2015 är vi en resursorganisation buren och styrd av förtroendefulla medlemsorganisationer med ett tydligt mandat i det svenska civila samhället. Vi är en kunskapsorganisation som erbjuder utbildningar kring resolution 1325, nationellt och internationellt. Vi är del av debatten som lyfter upp 1325 på dagordningen, och bedriver påverkansarbete för makt åt kvinnor i fredsprocesser. Tack för alla bidrag till en lärande organisation och för förtroendet. Välkommen att delta i arbetet. 

Annika  Schabbauer – Kanslichef