Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325

Operation 1325 arbetar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.

Operation 1325 registrerades 2006 av ett antal svenska freds- och kvinnoorganisationer och är än idag en paraplyorganisation för organisationer med angränsande agendor. Således är vi ett nätverk som tillsammans skapar en större bas att utgå från gällande kvinnor, fred och säkerhet. Vårt syfte är att informera, bedriva påverkansarbete och kapacitetsstärka angående agendan om kvinnor, fred och säkerhet. Vi arbetar generationsöverskridande i flera former.

Sedan vi startade har Operation 1325 genomfört kapacitetsbyggande projekt med partnerorganisationer i Balkan, Centralafrika, Mellanöstern och Nordafrika. Tillsammans med kvinnor från flera länder granskar vi Sveriges, EU:s och FN:s insatser för kvinnor, fred och säkerhet. På så sätt baseras Operation 1325:s policyrekommendationer på erfarenheter, kunskap och behov hos kvinnor som påverkas av dem beslut som fattas.