OPERATION 1325

Makt åt Kvinnor
i Fredsprocesser

Operation 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Stop War

Aktuellt

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

<
=

FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 uppmanar medlemsstaterna att se till att kvinnor i ökad utsträckning deltar på alla beslutsnivåer i nationella, regionala och internationella institutioner och mekanismer för förebyggande, hantering och lösning av konflikter.

FN:s Säkerhetsrådsresolution 1325 var en milstolpe som den första resolutionen för kvinnor, fred och säkerhet. Resolution 1325 efterföljs av ett flertal resolutioner inom samma område, däribland resolution 1820 som fördömer flera typer av sexuellt våld i konflikter.

Visste du att…?

%

av alla medlare utgjordes av kvinnor under 1992 till 2018 (Council on Foreign Relations accessed on 23 October 2019)

%

av alla kvinnor världen över har utsatts för våld av sin partner (WHO 2018)

%

ökning av kvinnliga parlamentsledamot har skett sedan Resolution 1325 antogs (World Bank, 2022)