Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FNs Resolution 1325.

11
03
wc2020_2.jpg

Women Count

Nyheter

Operation 1325 har lanserat granskningsrapporten Women Count!

13
08

Sverige måste våga stå upp mot kärnvapen!

Nyheter

Tillsammans med 20 andra civil

06
07

JEMEN - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR FRED

Blogg

Krig och fattigdom – och nu även Cov

01
07
diabella_podd.png

Diabella - Podden

Nyheter

Diabella fredsinfluencers har skapat en podd (Diabella - podden) som handlar om unga kvinnor som lyfter utmaningar och hinder de ser för ett samhället där alla känner sig trygga, tillitsfulla och i

Organisationerna bakom Operation 1325