Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Operation 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

En jämförande analys av implementeringen av KFS agendan i Sydkorea och Sverige

Intervju med Suhyeon Lee, som nyligen tog en masterexamen i Utvecklingsstudier vid Lunds universitet. Suhyeon skrev sin avhandling om kvinnor, fred och säkerhetsagendans institutionalisering i Sverige och Sydkorea. Suhyeon inledde … Läs vidare

Följ vår YouTube-kanal!

En infofilm baserad på fakta om Kvinnor, Fred och Säkerhetsagendan 1325 - Säkerhetssresolution 1325 antagen av FN:s säkerhetsråd år 2000.

Visste du att

3%

av alla medlare utgjordes av kvinnor under 1992 till 2018 (Council on Foreign Relations accessed on 23 October 2019)

35%

av alla kvinnor världen över har utsatts för psykiskt eller fysiskt våld (WHO 2013)

24%

av alla nationella parlamentariker världen över hölls av kvinnor i februari 2019 (Inter-Parliamentary Union 2019)

Vill du veta mer?

Se vår kunskapsbank

Organisationer bakom Operation 1325