Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Operation 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Kvinnors deltagande i klimatstyrningen: En katalysator för klimatåtgärder och hållbar fred 

Världen har redan misslyckats med att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Emissions Gap Report 2023 visar, att med nuvarande klimatåtgärder förväntas den globala uppvärmningen nå 3°C vid slutet av … Läs vidare

Visste du att

3%

av alla medlare utgjordes av kvinnor under 1992 till 2018 (Council on Foreign Relations accessed on 23 October 2019)

35%

av alla kvinnor världen över har utsatts för psykiskt eller fysiskt våld (WHO 2013)

24%

av alla nationella parlamentariker världen över hölls av kvinnor i februari 2019 (Inter-Parliamentary Union 2019)

Vill du veta mer?

Se vår kunskapsbank

Organisationer bakom Operation 1325