Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FNs Resolution 1325.

11
03
wc2020_2.jpg

Women Count

Nyheter

Operation 1325 har lanserat granskningsrapporten Women Count!

27
05
seniora_radet.png

Finns det en närhetsprincip inom kvinnor, fred och säkerhet?

Nyheter

I Sverige handlar agendan för kvinnor, fred och säkerhet om kvinnors rätt till säkerhet, att vara fria från våld i hemmet, våld mot kvinnor och diskriminering av marginaliserade grup

20
05
hsrhh.jpg

Unga har ofta svårt att ta plats och behöver öva sig i att ta chanser

Nyheter

Styrelsetraineeprogrammet har haft en avslutande träff som handlade om strategier och framtida engagemang.

13
05
sjkdfsdjknfj.png

kvinnors syn på säkerhet

Nyheter

Säkerhet kan ha olika innebörd beroende av vem man frågar, därför är det viktigt för oss att prata om det med kvinnor och att inkludera gräsrotsrörelsen, kvinnorörelsen samt unga kvinnor i samtalet

08
05
menti.png

"Catcalling"

Nyheter

Många kvinnor och unga tjejer upplever "catcalling" under sin vardag och detta var något som Diabella fredsinfluencers ansåg var viktigt då det påverkar majoriteten av kvinnor och unga tjejer.&nbsp

Organisationerna bakom Operation 1325