Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

Operation 1325 är en paraplyorganisation grundad av flera svenska kvinno- och fredsorganisationer. Genom information och utbildning, i Sverige och internationellt, arbetar organisationen för att öka kvinnors inflytande i fredsprocesser och i konfliktlösning. Operation 1325 förordar, informerar, utbildar och skapar plattformar för debatt och dialog för att påverka beslutsfattare, det civila samhället och allmänheten med syftet att implementera FNs Resolution 1325.

bildframsida.jpg

Tjejer, fred och säkerhet

Ungdomar världen över är aktörer för fred. Operation 1325:s rapport Tjejer, fred och säkerhet utgår ifrån unga människors egna perspektiv på hur de kan bidra till fred.

30
09
dscn41506462.jpeg

Bokmässan

Nyheter

 

30
09
p10500536445.jpg

SAFRAN

Nyheter

Lördagen 14 september hade Afrikagrupperna Skåne och ABF Mittskåne en seminaried

27
09
bild_pa_styrelse_och_kansli.jpg

Planeringsdag och extra årsmöte 31 augusti.

Nyheter

Lördagen 31 augusti hade Operation 1325 en planeringsdag och ett extra årsmöte med kansliet och styrelsen.

13
09

Sök praktik hos oss på Operation 1325 genom FUF:s praktikantprogram till vårterminen 2020.

Nyheter

Operation 1325 arbetar för att främja kvinnors inflytande i säkerhetspolitik

11
09

Seminarium: "Ung idag och leva under det globala kärnvapen- och klimathotet"

Nyheter

Sveriges regering har inte signerat FN-konventionen mot kärnvapen (TPNW) och det finns en tveksamhet kring detta trots att opinionen i landet är för ett kärnvapenförbud.

Organisationerna bakom Operation 1325