Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

27/04/2015

– Vi har ingenting här i Spitala, inte ens till bröd eller mjölk åt barnen. Den albanska kvinnan som följer oss till bilen efter mötet med en kvinnogrupp i utkanten av staden Durrës är fårad och liten, bara hälften så stor som jag. Hon har överlevt en totalitär diktatur, döttrar som har lurats in i trafficking, den onåbara drömmen om EU välstånd, patriarkala familjestrukturer som försökt hindra henne att träffa kvinnogruppen. Och så fattigdomen. Berättelserna om fattigdom och ofrihet upprepas ofta under vårt korta besök i Albanien och diskussionerna om vad som behöver förändras flyter in i varandra. 

Vi reste för ett pilotprojekt finansierat av Svenska Institutet för att undersöka kontaktytor mellan kvinnoorganisationer och media för att främja arbetet med resolution 1325 i Albanien. Vi kom hem med en fast övertygelse om att kvinnors delaktighet i återuppbyggnad är en nyckel till hållbar säkerhet och fred. 

Under ett möte med företrädare för media och journalister berättade de om behovet av ökad frihet att tala, skriva och rapportera och att kunna publicera utan risk att förlora sin licens. En journalist berättar hur han fått skriva om en artikel som behandlade om migranter som försöker att ta sig in i EU fyra gånger. När artikeln till slut publicerades överensstämde den inte längre med den verklighet journalisten själv sett. Journalistisketiken åsidosätts, en får behålla jobbet men förlorar tron på den egna uppgiften. Mötet gav också möjlighet för albanska kvinnoorganisationer att interagera med mediaaktörerna och det var en ganska spretigt och stundom anklagande debatt som uppstod mellan grupperna. Stark enighet rådde dock kring att kvinnors rättigheter i Albanien idag måste stärkas och försvaras bättre och aktörer från både det civila samhället, media, regering, myndigheter och internationella samfundet har en viktig roll att spela.

Tillsammans med vår lokala partnerorganisation Association for Women with Social Problems (AWSP) har vi kommit fram till att nästa steg i arbetet med att försöka stärka implementeringen av resolution 1325 i Albanien bli att granska genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan i en rapport. Vår partner uttrycker att det finns ett stort behov av mer data och bevis på den bristande implementeringen av kvinnor, fred och säkerhetsagendan i landet. Förhoppningen är därför att en granskningsrapport skulle kunna bidra till en utökad faktabas och ett bättre underlag för att kunna pusha för en förändring. 

Diskussionerna under veckan visade på att mycket förändring idag måste till för att stärka kvinnors säkerhet och deltagande i politiska, ekonomiska och sociala sfärer i Albanien. Men vi lämnande också landet fyllda av hopp och med känslan av att ett fortsatt samarbete och stärkande av organisationer som AWSP kan bidra till positiv utveckling. 

Annika Schabbauer, kanslichef