Media och civilsamhälle tillsammans för ett friare och säkrare Albanien

SoME Gavobevis 2023

27 april 2015

27/04/2015

– Vi har ingenting här i Spitala, inte ens till bröd eller mjölk åt barnen. Den albanska kvinnan som följer oss till bilen efter mötet med en kvinnogrupp i utkanten av staden Durrës är fårad och liten, bara hälften så stor som jag. Hon har överlevt en totalitär diktatur, döttrar som har lurats in i trafficking, den onåbara drömmen om EU välstånd, patriarkala familjestrukturer som försökt hindra henne att träffa kvinnogruppen. Och så fattigdomen. Berättelserna om fattigdom och ofrihet upprepas ofta under vårt korta besök i Albanien och diskussionerna om vad som behöver förändras flyter in i varandra. 

Vi reste för ett pilotprojekt finansierat av Svenska Institutet för att undersöka kontaktytor mellan kvinnoorganisationer och media för att främja arbetet med resolution 1325 i Albanien. Vi kom hem med en fast övertygelse om att kvinnors delaktighet i återuppbyggnad är en nyckel till hållbar säkerhet och fred. 

Under ett möte med företrädare för media och journalister berättade de om behovet av ökad frihet att tala, skriva och rapportera och att kunna publicera utan risk att förlora sin licens. En journalist berättar hur han fått skriva om en artikel som behandlade om migranter som försöker att ta sig in i EU fyra gånger. När artikeln till slut publicerades överensstämde den inte längre med den verklighet journalisten själv sett. Journalistisketiken åsidosätts, en får behålla jobbet men förlorar tron på den egna uppgiften. Mötet gav också möjlighet för albanska kvinnoorganisationer att interagera med mediaaktörerna och det var en ganska spretigt och stundom anklagande debatt som uppstod mellan grupperna. Stark enighet rådde dock kring att kvinnors rättigheter i Albanien idag måste stärkas och försvaras bättre och aktörer från både det civila samhället, media, regering, myndigheter och internationella samfundet har en viktig roll att spela.

Tillsammans med vår lokala partnerorganisation Association for Women with Social Problems (AWSP) har vi kommit fram till att nästa steg i arbetet med att försöka stärka implementeringen av resolution 1325 i Albanien bli att granska genomförandet av kvinnor, fred och säkerhetsagendan i en rapport. Vår partner uttrycker att det finns ett stort behov av mer data och bevis på den bristande implementeringen av kvinnor, fred och säkerhetsagendan i landet. Förhoppningen är därför att en granskningsrapport skulle kunna bidra till en utökad faktabas och ett bättre underlag för att kunna pusha för en förändring. 

Diskussionerna under veckan visade på att mycket förändring idag måste till för att stärka kvinnors säkerhet och deltagande i politiska, ekonomiska och sociala sfärer i Albanien. Men vi lämnande också landet fyllda av hopp och med känslan av att ett fortsatt samarbete och stärkande av organisationer som AWSP kan bidra till positiv utveckling. 

Annika Schabbauer, kanslichef

Du kanske också gillar...

Tack för den här gången

Tack för den här gången

Det här är min sista blogg för Operation 1325. På grund av den tuffa ekonomiska situationen, är det dags att tacka för mig efter nästan ett och ett halvt år som kanslichef. Operation 1325 kommer framöver att drivas av en operativ styrelse med begränsat stöd från en...

De konkreta konsekvenserna av biståndspolitiken

De konkreta konsekvenserna av biståndspolitiken

De senaste månaderna har det skrivits spaltmeter om de hastiga och tvära ändringarna inom svensk biståndspolitik och dess befarade konsekvenser. Många små men också stora politiska beslut visar en tydlig ny politisk riktning, och...

Vad händer med utvecklingsbiståndet till Palestina?  

Vad händer med utvecklingsbiståndet till Palestina?  

Mars månad har varit en berg-o-dalbana för oss och våra partners i Palestina. Månaden började med fortsatt komplett tystnad från regeringens sida, som svar på Sidas andra fördjupade undersökning gällande svenska och palestinska partners arbete och ställningstagande...

Vad händer med det svenska civilsamhället? 

Vad händer med det svenska civilsamhället? 

Februari har bjudit på flera nyheter för svenskt bistånd som civilsamhället måste förhålla sig till. Först kom den nya Civilsamhällesstrategin där en höjning av egeninsatsen aviserades. Det vill säga den andel som organisationer själva måste bidra med för att...

ÅTERBLICK PÅ 2023

ÅTERBLICK PÅ 2023

Nu är det ett år sedan jag fick förtroendet att axla rollen som kanslichef på Operation 1325. Det var en turbulent start med indraget Informations och kommunikationsstöd och överlag ökad konkurrens om statliga medel. Vilket ledde till neddragning av...