Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

12/09/2013

Operation 1325, vad innebär det? Den vanligaste frågan jag fått sedan jag fick det glädjande beskedet om en praktikplats på Operation 1325 har varit just vad 1325 innebär. Att jag får den här frågan kanske inte är så förvånande, det är tyvärr inget man hör så mycket om till exempel i media. Men det är ändå rätt bekymmersamt. Det är även lite av en peppning inför denna praktikperiod då det är just detta Operation 1325 arbetar med – att sprida kunskap om denna viktiga resolution. Den berör oss alla, kvinnor som män, i hela världen.

Mitt intresse för frågor kring fred och konflikt bottnar i min barndom då jag tillsammans med hela min familj flyttade till Israel i två år i och med min pappas FN-tjänstgöring. Jag kunde som 10-åring inte begripa varför Israelerna och Palestinierna bara inte kunde komma överens. Jag önskar att jag kunde säga att åren gjort mig visare och att jag idag kunde svara på den frågan, men än idag ställer jag mig samma fråga. Inte bara vad gäller konflikten i Israel-Palestina, men övriga konflikter i världen också. För att citera Röda Korsets Ungdomsförbund: ”Kärlek och respekt – ska det vara så j*vla svårt?” Ja, tydligen!

Idag läser jag en Masterutbildning inom Freds-och Konfliktstudier vid Uppsala Universitet och har under de senare åren fått en större förståelse för varför konflikter uppstår. Men även för hur en eventuell lösning kan se ut. Det finns ingen enkel enskild lösning som fungerar för alla konflikter, men ett generellt recept är att kvinnors inflytande bidrar med en ovärderlig ingrediens till fredsförhandlingarna. Kvinnor och civila aktörer bidrar inte bara till en mer långsiktig fred – de ökar även processens legitimitet. Det har också visat sig att om kvinnor får ta större plats i den politiska världen så är chansen större att de introducerar lagstiftning som rör utbildning, sjukvård och våld mot kvinnor i högre grad än män gör. Detta kan vi se exempel på i till exempel Rwanda, där den höga andelen kvinnor i den politiska sfären lett till lagstiftning som stärker kvinnors rättigheter vad gäller arvsrätt, diskrimineringsbrott samt våldtäktsbrott.

Förändringar behövs inte bara inom politiken men även ute i fält. Operation 1325 arbetar bland annat med att utbilda människor i fält, såsom militär och polis om vikten av att inkludera kvinnor både innan, under, och efter en fredsprocess. Medvetenhet är en central faktor vad gäller fredsbevarande styrkor och om varken utlandssänd personal eller dess ledning känner till vikten av resolution 1325 och maktförhållandena i landet de befinner sig i är det osannolikt att deras beteende kommer främja och sprida en sund genussyn i deras arbete mot fred.

Operation 1325 arbetar med att ge kunskap och kännedom om frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet och jag känner mig privilegierad och stolt över att få vara delaktig i detta arbete. Drömmen är att organisationer som Operation 1325 inte ska behövas, att det ska vara en självklarhet att resolution 1325 är fullt genomförd världen över. Jag ser med spänning på vad framtiden har att utvisa gällande jämställdhetsfrågor runt om i världen.

Cecilia Karlberg
Praktikant, Operation 1325