Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

26/01/2013

”Den arabiska våren” är ett uttryck som har använts flitigt i media de senaste åren. Men att det bara skulle handla om en vår för att demokratisera Egypten och säkra kvinnors rättigheter är förstås orealistiskt, det krävs mer än så.
– Det är ett långt och mödosamt arbete vi har framför oss för att vi ska kunna se en förbättring av kvinnors rättigheter, säger en av de många kvinnor vi har träffat i Kairo den senaste veckan.

Operation 1325 är på besök i Egypten för att planera ett kommande möte i Alexandria i slutet av april. Mötet kommer att samla kvinnor från 7 olika länder i Mellanöstern och Nordafrika. Temat för mötet kommer att vara erfarenhetsutbyte och att utveckla redskap för påverkansarbete vad gäller kvinnors deltagande med utgångspunkt i resolution 1325. Mötet arrangeras i samarbete med Norwegian Church Aid och samarbetspartners i regionen.

I Egyptens parlament är representationen av kvinnor låg, bara ca 2 %. Men att bara få in kvinnor i parlamentet räcker inte, de som finns där behöver stöd och hjälp för att kunna förändra situationen för kvinnor i landet. En organisation som Operation 1325 har träffat arbetar via ett av sina projekt med att stötta de kvinnor som har valts in på olika politiska positioner genom ett mentorsprogram. Programet tillhandahåller strategier och verktyg för att stärka och öka dessa kvinnors inflytande över politiken.

De organisationer som Operation 1325 kommer att bjuda in till mötet i april representerar ett brett spektra i det civila samhället. De driver projekt som handlar om allt från att få fler kvinnor att engagera sig i politiken till att renovera och plantera takterasser i Kairo för att erbjuda mötesplatser för kvinnor som annars lever väldigt isolerade.

Det är ett svårt läge för många organisationer just nu eftersom den egyptiska regeringen strypt deras möjligheter till internationell finansiering. En del organisationer driver också projekt som inte är tillåtna av staten, speciellt projekt inriktade på sexualitet. Trots detta svåra och osäkra läge, inte bara finansiellt, utan även politiskt finns det ett hopp och en tro om att det kommer att bli bättre. Någonting har hänt med det egyptiska samhället efter revolutionen, ett hopp har tänts och en tro på att vanliga människor kan förändra även tillsynes orubbliga regimer .
– Ingen ska tro att det kommer att bli enkelt, men vi måste tro på att det går, säger en av alla de inspirerande kvinnor som vi har mött på denna resa.

Karin Axelsson Zaar
Generalsekreterare, Operation 1325