Politisk ovilja hinder för kvinnors delaktighet i säkerhet och fred

SoME Gavobevis 2023

16 november 2011

Regeringarna måste ta större ansvar för att kvinnor ska kunna bli mer delaktiga i återuppbyggnaden av demokratier och i säkerhetsfrågor, menade deltagare på seminarium den 15 november. I Liberia måste till exempel rättsväsendet stärkas.

Det civila samhället litar inte på polisen och rättsstaten, menar Beyea Cooper, från Liberias Nationella polisstyrka.

– Vi arresterar brottsmisstänkta och de dras inför rätta. Men nästa dag kan vi se hur det går fria igen, säger hon.
– Det svaga rättsväsendet är det största hindret för att kvinnors och det civila samhällets delaktighet i återuppbyggnaden i vårt land, säger Beyea Cooper.
FN-styrkan i Liberia har en speciell kvinnlig enhet som vi skrivit om tidigare, för att bland annat uppmuntra kvinnorna i landet att söka sig till polisyrket.

Kvinnor ser män som de naturliga ledarna

I Södra Sudan arbetar Margaret Mathiang på Genusministeriet.
– Det finns fortfarande stor okunnighet om resolution 1325 i mitt land, säger statssekreteraren Margaret Mathiang.
Ett annat hinder för att resolution 1325 ska förverkligas är kvinnors egen syn på makt.
– Kvinnor är uppfostrade att tycka att vara minister är en mans jobb.

”1325 är ett verktyg efter konflikten”

I Colombia talade regeringen om att landet inte befann sig i en väpnad konflikt. Den spred också budskapet att resolution 1325 endast kunde appliceras på postkonfliktländer. Det gjorde att Colombia släpade efter i att försöka införliva kvinnors deltaktighet i fredsprocessen, menade Laura Nepta, Corporacióm Humanas, en organisation som bland annat undersöker kvinnors utsatthet i konflikter och hur de kan bli fredsaktörer.

Kvinnor som medlare i konflikt – målet i Georgien

I Georgien finns åtminstone en målsättning att kvinnor ska få stöd för att ingå som medlare i fredsförhandlingar.
– Det är ett viktigt steg, men jag väntar på att få se konkreta resultat, säger Nino Tsagareishvili, journalist från Georgien.

En kulturell tolkning av att kvinnors roll är att ta hand om barn och familj gör att det går trögt att ge kvinnor del av den politiska makten, säger journalisten.

Deltagarna delade alltså ett par erfarenheter:

  • att deras regeringar behöver lyfta frågan högre bland sina prioriteringar
  • att föreställningen om vad kvinnors roll i ett samhälle bör vara hindrar dem från att få inflytande i politiska beslut

Helena Sundman

 

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...