Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Regeringarna måste ta större ansvar för att kvinnor ska kunna bli mer delaktiga i återuppbyggnaden av demokratier och i säkerhetsfrågor, menade deltagare på seminarium den 15 november.

Regeringarna måste ta större ansvar för att kvinnor ska kunna bli mer delaktiga i återuppbyggnaden av demokratier och i säkerhetsfrågor, menade deltagare på seminarium den 15 november. I Liberia måste till exempel rättsväsendet stärkas.

 

Det civila samhället litar inte på polisen och rättsstaten, menar Beyea Cooper, från Liberias Nationella polisstyrka.

– Vi arresterar brottsmisstänkta och de dras inför rätta. Men nästa dag kan vi se hur det går fria igen, säger hon.
– Det svaga rättsväsendet är det största hindret för att kvinnors och det civila samhällets delaktighet i återuppbyggnaden i vårt land, säger Beyea Cooper.
FN-styrkan i Liberia har en speciell kvinnlig enhet som vi skrivit om tidigare, för att bland annat uppmuntra kvinnorna i landet att söka sig till polisyrket.

Kvinnor ser män som de naturliga ledarna

I Södra Sudan arbetar Margaret Mathiang på Genusministeriet.
– Det finns fortfarande stor okunnighet om resolution 1325 i mitt land, säger statssekreteraren Margaret Mathiang.
Ett annat hinder för att resolution 1325 ska förverkligas är kvinnors egen syn på makt.
– Kvinnor är uppfostrade att tycka att vara minister är en mans jobb.

”1325 är ett verktyg efter konflikten”

I Colombia talade regeringen om att landet inte befann sig i en väpnad konflikt. Den spred också budskapet att resolution 1325 endast kunde appliceras på postkonfliktländer. Det gjorde att Colombia släpade efter i att försöka införliva kvinnors deltaktighet i fredsprocessen, menade Laura Nepta, Corporacióm Humanas, en organisation som bland annat undersöker kvinnors utsatthet i konflikter och hur de kan bli fredsaktörer.

Kvinnor som medlare i konflikt – målet i Georgien

I Georgien finns åtminstone en målsättning att kvinnor ska få stöd för att ingå som medlare i fredsförhandlingar.
– Det är ett viktigt steg, men jag väntar på att få se konkreta resultat, säger Nino Tsagareishvili, journalist från Georgien.

En kulturell tolkning av att kvinnors roll är att ta hand om barn och familj gör att det går trögt att ge kvinnor del av den politiska makten, säger journalisten.  

Deltagarna delade alltså ett par erfarenheter:

  • att deras regeringar behöver lyfta frågan högre bland sina prioriteringar
  • att föreställningen om vad kvinnors roll i ett samhälle bör vara hindrar dem från att få inflytande i politiska beslut

Helena Sundman