Påverkansrapport för kvinnors ökade inkludering i Jemens fredsprocesser

SoME Gavobevis 2023

19 januari 2023

Sedan krigets utbrott i 2014 har Jemen befunnit sig i en av världens största humanitära kriser. Vapenvilan som initierades i april, men löpte ut i oktober, var den första av sitt slag i Jemen. De framgångar vapenstilleståndet banat väg för riskerar nu att gå förlorade. Operation 1325 har tillsammans med sina två jemenitiska partnerorganisationer All Girls Foundation och Yanabia Al-Khair Charity Foundation tagit fram en påverkansrapport med rekommendationer för kvinnors ökade inkludering i en möjlig nationell fredsprocess i Jemen. 

Åtta år av krig. 25 miljoner människor i akut behov av humanitär assistans och tusentals liv som släckts. I Jemen pågår enligt FN en av världens största humanitära kriser orsakat av det pågående kriget mellan Houthierna i norr och den internationellt erkände regeringen i söder. Men det är civilbefolkningen som betalar priset – inte allra minst Jemens kvinnor. Civilsamhället står inför brist på vårdtjänster, utbildning och risk för en nationell svältkris där kvinnor och barn pekas ut som de mest sårbara. Det ska inte behöva vara såhär. Två jemenitiska civilsamhällesorganisationer som arbetar för kvinnors rättigheter har tagit fram rekommendationer för kvinnors ökade inkludering i en möjlig nationell fredsprocess i Jemen.  

Påverkansrapport uppmärksammar rekommendationer från civilsamhället 

All Girls Foundation och Yanabia Al-Khair Charity Foundation är båda partnerorganisationer till Operation 1325 och arbetar för jemenitiska kvinnors ökade deltagande i linje med resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Rekommendationerna baseras på organisationernas långa erfarenhet av att verka som civilsamhällesorganisationer med kvinnor i fokus. Organisationerna uppmanar för en ökad inkludering av kvinnor i en möjlig jemenitisk fredsprocess och understryker vikten av en representativ inkludering. Kvinnors röster från hela Jemen måste hörsammas och kvinnor måste få vara med i arbetet för en hållbar fred i Jemen. 

Vapenvilan i Jemen som infördes under april 2022 löpte ut den andra oktober och i skrivande stund har den inte återupptagits trots FN:s ansträngningar. Sedan april har vi kunnat se de framgångar vapenvilan mynnat ut i, och de berör inte minst civilbefolkningen. Minskat våld mot kvinnor, återförening av jemenitiska familjer, dödssiffran bland civila har mer än halverats och en ökad ekonomisk utveckling med hjälp av återinförd bränsleimport till landet är några utvecklingar vi sett under vapenvilan. En utökning av de här positiva förändringarna som en vapenvila bidragit till riskerar nu istället att falla tillbaka för att återigen slå hårdast mot de redan mest utsatta, däribland de jemenitiska kvinnorna.   

Kvinnors inkludering viktig för fredsförhandlingar i Jemen 

I den framtagna påverkansrapporten uppmanar All Girls Foundation det internationella samfundet att fortsätta stötta arbetet för kvinnors inkludering och de önskar se att program som initieras av FN och det internationella samfundet är realistiska, kontextualiserade och hörsammar de behov och prioriteringar som jemenitiska kvinnor uttrycker.  Intisar Aladhi, en av grundarna till All Girls Foundation, berättar i samtal med Operation 1325 om kampen för kvinnors rättigheter och situationen på marken för kvinnoledda organisationer. Intisar belyser särskilt problemet med att många kvinnoledda civilsamhällesorganisationer som specifikt arbetar för kvinnors rättigheter i Jemen är starkt motarbetade av regimen med argumentet att kvinnor istället bör hålla sig till traditionella roller, roller som inte inkluderar politiskt deltagande. Men vi vet att kvinnors politiska deltagande i fredsprocesser behövs. Representation är viktig för en hållbar och varaktig fred.  

Att stärka kvinnors kompetens inom medling och deras representation i lokala fredsförhandlingar är av stor vikt, uttrycker Yanabia Al-Khair Charity Foundation i sina rekommendationer. All Girls Foundation lyfter den inkluderingskvot på 30% kvinnor som lades fram under den nationella dialogkonferensen i Jemen, som avslutades 2014, och menar även de på att kvinnors representation bör garanteras. Detta är konkreta förslag från civilsamhället på hur kvinnor kan stärkas som aktörer inom fred.  

För att de jemenitiska kvinnorna ska erhålla det inflytande FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet åberopar måste de först erkännas som aktörer inom politiskt deltagande. Narrativet att kvinnor bör hålla sig till traditionella roller och undvika det politiska forumet behöver förändras. I samband med det måste rekommendationer från civilsamhällesorganisationer som verkar lokalt i Jemen uppmärksammas. En påverkansrapport där rättighetsbärarnas perspektiv belyses är ett sätt att lyfta fram deras behov och åsikter. Rekommendationer såsom dessa är viktiga för att uppmärksamma behoven från de som faktiskt berörs och för att kunna stötta det fortsatta arbetet med att främja kvinnors inkludering i fredsprocesser.  

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...