Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 har en ny kanslichef. Vi vill välkomna Anette Uddqvist som tillträdde i början av januari. Anette har tidigare arbetat på Läkare Utan Gränser och har lång erfarenhet av att arbeta i och med konfliktkontexter på lokal nivå. 

Med sin akademiska bakgrund som examinerad biståndsingenjör har Operation 1325:s nya kanslichef under många år arbetat internationellt för Läkare Utan Gränser. Hon berättar att erfarenheten av arbete i aktiva konfliktzoner bidragit till en ökad kunskap och förståelse kring olika maktstrukturer inom en konflikt. Vilka som har makt att driva och påverka konflikter, och vilka som inte har det. Vilket ledde till ett intresse att bidra till förändring, därför läste hon en magister i humanitärt arbete i konflikter. 

Vad gäller Operation 1325:s långsiktiga utveckling hoppas Anette se verksamhetens nationella och internationella nätverk växa.   

– Jag tror på att samarbeta med aktörer som har en liknande agenda, både nationellt och internationellt. 

Anette har tidigare arbetat med både teknisk och operationell koordinering, samt inom HR och ekonomi. Hon tror att den bakgrunden, tillsammans med sina praktiska erfarenheter, är viktiga i hennes roll som kanslichef på Operation 1325.  

Välkommen, Anette!