Ett inspirerande möte i Amman

SoME Gavobevis 2023

9 juni 2015

09/06/2015

Förra veckan samlades delar av vårt MENA-nätverk, som de senaste åren träffats regelbundet, i Amman i Jordanien för att producera ett metodmaterial i syfte att öka interaktionen mellan media och kvinno- och fredsorganisationer i regionen. Framgångsrika organisationer delade med sig av sina idéer och erfarenheter kring hur de arbetar för att nå befolkningen genom radio, populära TV-stationer och tidningar. 

Det var inspirerande att höra hur organisationen ”Women Empowerment Organisation” (WEO) i Irakiska Kurdistan genom ett stödjande arbete fått fler kvinnor att vända sig till polisen och anmäla våld de blivit utsatt för i hemmet. Det var också uppmuntrande att höra hur organisationen ”Women, Media and Development” (TAM) skapat utrymme för kvinnor i Palestina att dela med sig av sina erfarenheter genom att tillsammans med organisationen producera kortare dokumentärfilmer. Ett projekt som involverat kvinnor som suttit fängslade i palestinska fängelser har varit extra framgångsrikt. Genom att kvinnorna får berätta sina livshistorier bearbetar de sina upplevelser och lyckas på så sätt gå vidare med sina liv. Ett annan viktigt resultat av projektet har också varit att det skapat ett mer inkluderade media landskap där olika berättelse har fått möjlighet att ta plats. 

Framgångssagor och goda exempel på innovativa och effektiva påverkanskampanjer finns det gott om både i vårt nätverk och i regionen i stort. Utmaningarna som dem här organisationerna och kvinnor i regionen står inför idag är dock också många. Våra partners vittnar om den desperata situationen för syriska flyktingar i deras länder och hur deras röst gång på gång utesluts ur diskussionerna kring konfliktlösning och fredsbyggande. Våra partners berättar också om yazidiska flickor som kidnappats och tvingats arbeta som sexarbetare. Vi fick också höra om det låga förtroendet det civila samhället i dag känner för beslutsfattare och styrande parter i regionen och en ökande misstro till internationella aktörer och FNs makt och inflytande i frågor som rör mänskliga rättigheter, inklusive resolution 1325. Detta påverkade oss djupt. 

Som samordnare av nätverket är vårt mål att verka för kvinnor, fred och säkerhet och att bidra till att öka kapaciteten hos de inkluderade organisationerna samt erbjuda en plattform för inflytande. Den yngsta deltagaren vid vårt möte i Amman är 19 år gammal, ambitiös och engagerad i en organisation som arbetar inom fredsjournalistisk och för ökad diversitet och jämställdhet i medierapporteringen. Det är sannerligen inspirerande och den expertis och erfarenhet som finns i nätverket vill vi dela med fler. De framgångsexempel och praktikska arbetsmetoder som våra partners utformat kommer att ligga till grund för en publikation där vi vill visa hur olika organisationer jobbar med media för att stärka sitt arbete för fred, jämställdhet och säkerhet. På nya och kreativa sätt vill vi öka kvinnors inflytande och röst i media och bana väg för ett mer aktivt deltagande i fredsprocesser. Vi gör det för de kurdiska fruarna, de bortrövade flickorna, för de syriska flyktingar och för den internationella rättssäkerheten.

Annika Schabbauer, Kanslichef

Du kanske också gillar...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU...