Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under hösten publicerar vi rapporter om situationen för kvinnor, fred och säkerhet i ett flertal länder. Här kommer vår rapport om Egypten med rekommendationer som vi tagit fram tillsammans med vår partnerorganisation Egyptian Center for Women´s Rights (ECWR).

Egypten är en viktig geopolitisk aktör som är engagerad i flera pågående fredsprocesser och skulle därmed kunna spela en instrumentell roll när det kommer till att driva på kvinnor, fred och säkerhetsagendan i regionen.

Trots att kvinnors politiskadeltagande har ökat markant sedan 2012, är det emellertid fortfarande endast 25 % kvinnor i regeringen och 15 % i parlamentet.

I Egypten är könsbaserat våld fortsatt vanligt förekommande och 70 % av egyptiska män erkänner att de har gjort sig skyldiga till sexuella trakasserier.

Våra Rekommendationer

  • Stötta Egypten till att bli en regional aktör för kvinnor, fred och säkerhet.
  • Bidra till att ökat politiskadeltagande bland egyptiska kvinnor.
  • Motverka köns-baserat våld samt sexuella trakasserier.

Läs rapporten i sin helhet nedan.