Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Förra veckan gick vår jubileumskonferens av stapeln och vi fick fira resolution 1325 tillsammans med alla er och våra internationella partners från Jemen, Turkiet, Palestina och Albanien. Deltog gjorde också riksdagsledamöterna Annika Strandhäll (S), Kennet G Forslund (S), Pyry Niemi (S), Olle Thorell (S) Yasmine Posio (V) och Janine Alm Erikson (MP).

Inledningstalare var Peter Wallensteen, professor vid Uppsala universitet. Han berättade om sitt forskningsprojekt som låg till grund för resolutionens innehåll och hur resolutionen senare kunde antas i och med det omfattande lobbyarbete som kvinnoorganisationer världen över genomförde.

Under fyra dagar genomförde vi seminarium med fokus på Operation 1325:s partnerländer. På så sätt kunde vi gå djupare in i situationen i varje land och ge varje organisation utrymme. Vid seminariet om Jemen lyssnade vi till Madyan Alwajeeh från All Girls Foundation som berättade om hur organisationen fått ställa om från politiskt påverkansarbete till humanitärt arbete i och med kriget som pågår där. Innan dess var organisationen delaktig i arbetet med den nationella dialogen i Jemen, där det rekordstora antalet på 30 % kvinnor deltog i förhandlingarna. 

Under seminariet om Palestina pratade Zoughbi Al-Zoughbi från vår partnerorganisation Wi’am om hur hoten från religiös extremism växer sig starkare på Västbanken i och med den israeliska ockupationen. Det skapas en nedåtgående våldsspiral där destruktiva krafter förstärker varandra. Kvinnor drabbas genom att inte kunna röra sig fritt ute på kvällarna, de har inte arvsrätt och svårt att göra sina röster hörda inom politiken.

I Turkiet stängdes kvinnoorganisationer ner efter militärkuppen år 2016. Vår partnerorganisation Equality, Justice Women Platform, som startades med stöd av Operation 1325, är en paraplyorganisation för flertalet kvinnoorganisationer i syfte att skapa trygghet, solidaritet och gemensam styrka nu när civilsamhället är så utsatt som det är. Gülserern Onanç leder organisationen och berättade om deras arbete, senaste initiativet är ett samarbete mellan kvinnor i Grekland och Turkiet för att uppmana till stabilitet mellan länderna.

Sista dagens seminarium handlade på Albanien.  Där har Operation 1325 samarbetat med Women, Peace and Security Association i deras arbete för att få landets första nationella handlingsplan antagen år 2018. Eftersom Albanien för närvarande är ordförande i OSSE och Sverige kommer ta över ordförandeskapet under år 2021 fokuserade diskussionen mycket på civilsamhällets bidrag för att uppmuntra länderna att bygga vidare på varandras insatser inom OSSE.

I slutet av varje seminarium delade vi in oss i smågrupper för att diskutera det vi hört om situationen i varje land. Det blev ett sätt att få ny inspiration för vårt kommande arbete – resultatet kommer i en konferensrapport i nästa månad!

Tack till alla er som deltog!