Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

När jag berättar vad jag jobbar med möts jag allt som oftast av positiva tillrop. Jag har till och med fått höra människor säga tack för det arbete jag utför. Att jobba för fred i kombination med kvinnors rättigheter upplevs som viktigt att de människor jag möter.  Jag känner mig trygg med att berätta om och utföra mitt yrke.

Kontrasten till situationen i Jemen är enorm. En kollega bor i ett område där grannar varit ute i strid. Hen berättar att den som uttalar sig politiskt kan hamna i fängelse. Jag vet att journalister blir dödade och att kvinnor knappt kan synas på sociala media på grund av samhällets patrialkala normer. Samtidigt postar vi här på Operation 1325 regelbundet det vi vill förmedla om kvinnors deltagande i fredsprocesser. Vi arrangerar seminarier och jobbar kontinuerligt med att sprida vårt budskap. Det har till och med blivit vardag att prata med högt uppsatta politiker. Men det som är vardag för mig kan istället utgöra ett säkerhetshot för kollegorna i Jemen.

I oktober månad deltog jag i kursen Gender, Conflict and Peacebuilding arrangerad av medlingsinstitutet SwissPeace. Där fick jag upp ögonen för hur viktigt det är med skydd för kvinnor aktiva för fred. Kunskapen om kvinnors utsatthet inom konflikt är relativt välkänd. Men kunskapen om de hot och säkerhetsrisker som kvinnor engagerade för fred utsätts för behöver däremot stärkas. Även FN:s generalsekreterares rapport inför årets öppna debatt om kvinnor, fred och säkerhet konstaterar vikten av skydd för kvinnor aktiva för fred.

Från kursen fick jag med mig metoder för att skydda kvinnor i deras fredsarbete. De ska jag förmedla vidare till våra kollegor i Jemen. Jag vill dela med mig av samma kunskap till er också. Följ därför Operation 1325:s sociala medier och lär dig mer. Dela gärna med dig av dina tankar i kommentarsfältet så kanske jag tar med mig det i nästa möte med våra riksdagspolitiker. Bara tillsammans blir vi tillräckligt starka för att påverka och ge ytterligare stöd till kvinnorna i Jemen – de som verkligen förtjänar all tacksamhet och de positiva tillropen.  

Charlotte Lind