Årets sista blogg – av ordförande Lena Sundh

SoME Gavobevis 2023

14 december 2022

”Jag återvände hem som en annan människa”. Så beskrev en av Operation 1325s irakiska partners den känsla hon hade efter att ha deltagit i sitt allra första ”kapacitetsbyggande seminarium” i början av sitt arbete för att främja kvinnors deltagande och rättigheter i Irak. Hon kände sig stark och att hon inte var ensam. Hon hade med sig argument och hon kunde dra på andras erfarenheter.  

Det seminarium hon hänvisade till hade inte anordnats av Operation 1325, men det är just sådant vi gör. Vi vet hur viktigt det är att kvinnor tar plats i processer som syftar till fred och till att lösa konflikter på lokal nivå. Vi vet också att utveckling och respekt för mänskliga rättigheter ökar möjligheterna för att en skör fred blir varaktig, och att kvinnors deltagande är avgörande för att utvecklingsprocessen ska bli maximal. Själva begreppet ”kapacitetsbyggande” har visserligen utsatts för kritik eftersom det ger intryck av att det handlar om ensidig utbildning i en riktning av kvinnor som redan besitter en massa kunskap, men nyttan av aktiviteten bekräftas gång på gång. 

Under det gångna året har vi och våra samarbetsorganisationer i Irak, Jemen och Sudan mötts i digitala möten, ibland med nordiska och internationella experter, ibland utan, för att bl.a. tala om hur man bygger upp ett fredsavtal, vilka som deltar i förhandlingarna, hur FN arbetar, vilken roll en medlare/facilitator kan och inte kan spela, hur man kan kontakta och påverka politiska och religiösa ledare, hur man kan främja möjligheter att krigsförbrytare får stå till svars för sina övergrepp samt, inte minst, hur kvinnor kan stärka sina möjligheter att komma med i fredsprocesserna, från förhandlingar till avtalets genomförande.  

Kvinnor måste synas för att komma i fråga. Kompetens stärker självförtroendet och hjälper kvinnor att våga ta plats och att bli synliga. Men, det handlar inte om korvstoppning av information. Det är heller inget som bara går i en riktning, utan ett givande och tagande av teoretisk kunskap och av kunskap som inhämtats genom praktiska erfarenheter. Det viktigaste är kanske att man bygger sin kunskap tillsammans med andra. Man utbyter erfarenheter, man skapar kontakter och nätverk med likasinnade och man stärker sitt självförtroende. 

I länder drabbade av krig och väpnad konflikt är det viktigt att skapa tillfällen för kvinnor att komma samman i nätverk för att påverka situationen. De kompetens- och kontaktskapande seminarier vi anordnar syftar till detta. Men, det är också viktigt att kvinnor finns med i den kompetens- och kontaktskapande verksamhet som inte har något specifikt fokus på kvinnor. 

För ett antal år sedan var jag med och arrangerade ett seminarium om re-integrering av gerillasoldater på ön Mindanau i Filippinerna. Deltagarna valdes ut av MILF, varav fyra var kvinnor. De sa ingenting under själva seminariet, något majoriteten av männen heller inte gjorde p.g.a respekt för hierarkin. Under te-pausen var de emellertid mycket talföra. Deras deltagande hade inte varit planerat, men blev akut efter att jag ställt en fråga, för ”dom ska ju inte tro att vi förtrycker kvinnor”. Dessutom ansåg kvinnorna att den information som gavs om re-integrering i samhället av gerillasoldater var synnerligen relevant. Med den kunskapen kunde man informera om att det fanns alternativ till gerillaverksamheten i form av möjligheter att få hjälp med utbildning, lärlingsarbeten etc. Utöver det värde den informationen kunde ha för enskilda individer gav kunskapen kvinnorna relevans och synlighet i en fråga som annars normalt låg inom männens domäner.  

Operation 1325 är en paraplyorganisation och våra medlemmar är andra organisationer. Fr.o.m detta år är det också möjligt för enskilda personer att bli stödmedlemmar. Vill du veta mer om vår verksamhet, vill du stödja den och kanske själv engagera dig är du varmt välkommen att bli en stödmedlem genom att klicka på länken här.

Årets sista blogg har skrivits av vår styrelseordförande Lena Sundh.  

Du kanske också gillar...

Tack för den här gången

Tack för den här gången

Det här är min sista blogg för Operation 1325. På grund av den tuffa ekonomiska situationen, är det dags att tacka för mig efter nästan ett och ett halvt år som kanslichef. Operation 1325 kommer framöver att drivas av en operativ styrelse med begränsat stöd från en...

De konkreta konsekvenserna av biståndspolitiken

De konkreta konsekvenserna av biståndspolitiken

De senaste månaderna har det skrivits spaltmeter om de hastiga och tvära ändringarna inom svensk biståndspolitik och dess befarade konsekvenser. Många små men också stora politiska beslut visar en tydlig ny politisk riktning, och...

Vad händer med utvecklingsbiståndet till Palestina?  

Vad händer med utvecklingsbiståndet till Palestina?  

Mars månad har varit en berg-o-dalbana för oss och våra partners i Palestina. Månaden började med fortsatt komplett tystnad från regeringens sida, som svar på Sidas andra fördjupade undersökning gällande svenska och palestinska partners arbete och ställningstagande...

Vad händer med det svenska civilsamhället? 

Vad händer med det svenska civilsamhället? 

Februari har bjudit på flera nyheter för svenskt bistånd som civilsamhället måste förhålla sig till. Först kom den nya Civilsamhällesstrategin där en höjning av egeninsatsen aviserades. Det vill säga den andel som organisationer själva måste bidra med för att...

ÅTERBLICK PÅ 2023

ÅTERBLICK PÅ 2023

Nu är det ett år sedan jag fick förtroendet att axla rollen som kanslichef på Operation 1325. Det var en turbulent start med indraget Informations och kommunikationsstöd och överlag ökad konkurrens om statliga medel. Vilket ledde till neddragning av...