Ny kanslichef – Anette Uddqvist

SoME Gavobevis 2023

24 januari 2023

Hej,  Jag har fått förtroendet att axla rollen som kanslichef på Operation 1325. Ett förtroende som jag tar på stort allvar och planerar att förvalta väl. 

Jag kommer från en internationell humanitär bakgrund och har erfarenhet från att ha arbetat i konfliktområden i olika delar av världen. Där jag bland annat fört diskussioner med militära grupper för att säkerställa säkerhet och trygghet för den verksamhet och personal som jag ansvarat för. Som, förhållandevis, ung kvinna i dessa ofta väldigt manliga miljöer har jag stött på både könsbaserade motgångar och medgångar. Med intersektionella glasögon blir verkligheten ännu mer komplex, eftersom jag ändå haft fördelen att uttrycka mig från vad som kan anses vara en maktposition, som representant för en stor global aktör med en uppmärksammad och hög röst. 

Vilket förstärker kontrasten till mina möten med civilbefolkning – de som ofta påverkas mest men har minst att säga till om i en väpnad konflikt. För de där både vardagen, gårdagen och framtidstron influeras av andra människors beslut och agerande. Där själva livet är taget som gisslan. De erfarenheterna har gjort mig övertygad om att vägen till långsiktig och varaktig fred ligger i ett inkluderande av gräsrötterna och där alla delar av samhället har möjlighet att göra sin röst hörd både för att bygga upp något nytt och för att kunna läka gamla sår.  

Därför har jag valt att byta bana, för att använda mina kunskaper och kompetenser på ett nytt sätt för att bidra till Operation 1325s arbete. Dels genom att organisera och strukturera de praktiska delarna och framförallt för att fortsätta bygga Operation 1325:s varumärke och nätverk både nationellt och internationellt för att skapa givande samarbeten som gynnar flera parter – det tror jag vi alla kan vinna på. Vårt gemensamma arbete för att stärka kvinnors röst i fredprocesser fortsätter vara aktuellt. Ännu mer med det föränderliga politiska klimatet i till exempel Sverige med skiftande fokusområden vilket påverkar både Sverige och vår relation med världen. 

Vare sig det gäller nya väpnade konflikter som i Ukraina. Eller långdragna väpnade konflikter som till exempel i Palestina och Jemen, två av de områden där Operation 1325 bedriver verksamhet. Nu är det dags att kavla upp ärmarna och fortsätta stärka kvinnors arbete att få sina röster hörda både inom och utom landets gränser via våra plattformar och nätverk. Om du som läser detta vill veta mer eller engagera dig mer, hör av dig och låt oss se hur vi kan påverka fredsagendan och stötta kvinnor i deras deltagande. 

Ser fram emot att höra av dig / Anette Uddqvist 

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...