Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

För ett par veckor sedan samlades åtta fredsbyggare från Jemen, tre från Sudan och fyra från Irak, för en konferens om kvinnors deltagande i fredsarbete och dialog med religiösa ledare. 

Under de första övningarna var det väldigt mycket missmod bland jemeniterna som konstaterade att kvinnors situation i Jemen nyligen försämrats avsevärt. Det har blivit omöjligt för en vuxen kvinna att resa utomlands men även att gå till jobbet eller lämna hemmet, utan en manlig förmyndares tillstånd, en så kallad mahram. De skrattade med ett bittert och cyniskt ögonkast när de berättade om en äldre, kvinnlig läkare och professor, ogift, som måste be sin gamle far om tillstånd för att resa. Jemenitiskorna menade på att det aldrig kommer att gå att föra dialog med religiösa ledare. Under rollspelen var det god stämning och kvinnorna kunde skratta tillsammans när de adresserade problem som kändes hopplösa. De uttryckte sitt gemensamma lidande genom humor och alla kunde känna igen sig i den desperation som utrycktes kring motstånden de möter i sina möten med religiösa ledare. De fann en gemenskap hos varandra. 

Men under senare utbildningspass hade något skett. Vi hade hunnit prata med varandra, sörja, förtvivla och bli tröstade, och ett lärande genom erfarenhetsutbyte kunde ske. De irakiska fredsbyggarna mindes hur även de hade lidit under det ojämlika lagkravet på en manlig förmyndare men att de genom utbildningar i civilsamhället gjort så mycket påverkansarbete tills det avskaffades. Det var hoppingivande för jemeniterna. Svenskarna kunde påminna om hur länge kvinnorörelsen kämpat för ekonomisk jämställdhet och politisk maktdelning. 

Det årslånga programmet Women Peacebuilders, finansierat av FBA, har innehållit seminarier med teman som deltagarna valt för att de har ett behov av att utveckla sitt ledarskap. Det har varit koalitionsbygge, medling, granskning av fredsavtal, inkludering i olika delprocesser, nätverkande och andra kapacitetstärkande aktiviteter. Experter har bjudits in och dessutom har det funnits mycket möjlighet till diskussioner på nätet. Efter konferensen har vi hört så mycket inspirerande och hoppfullhet att vi kan tro att vi gör nytta.  

Annika Schabbauer