Makt åt kvinnor i fredsprocesser

Kvinnoorganisationer i samverkan för att genomföra resolution 1325

silence_is_compliancetages.jpg
Kvinna i Betlehem går in i en så kallad check point vid muren som delar de palestinska områdena från de israeliska. Bara palestinier med speciella tillstånd får gå igenom till Jerusalem. På muren står skrivet "Silence is Compliance", ungefär "Tystnad är att hålla med".
FOTO: Anna Erlandson

Om oss

Operation 1325 arbetar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.

Operation 1325 grundades 2003 av en rad svenska freds- och kvinnorganisationer och fungerar idag som en paraplyorganisation för att driva påverkansarbete för att kvinnor ska finnas med som beslutsfattare i alla frågor om internationell säkerhet och konflikter. Vi arbetar också för att kvinnors perspektiv på säkerhet ska genomsyra allt svenskt fredsbyggande arbete; diplomatiska relationer, utvecklingssamarbete, och militära och civila insatser.

Sedan vi startade har Operation 1325 genomfört kapacitetsbyggande projekt med partnerorganisationer i Balkan, Centralafrika, Mellanöstern och Nordafrika.