Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Mellan 11 och 13 april samlades representanter från det civila samhället i Armenien och Nagorno Karabakh för en workshop i monitoring av resolution 1325.

Mellan 11 och 13 april samlades representanter från det civila samhället i Armenien och Nagorno Karabakh för en workshop i monitoring av resolution 1325. Workshopen genomfördes på plats i Jerevan av Operation 1325 och Kvinna till Kvinna.

Trots att det nu gått 13 år sedan FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 har regeringar världen över i regel inte kommit särskilt långt med att implementera resolutionens innehåll. Regeringarna i Armenien och Nagorno-Karabach utgör inget undantag. Erfarenhet visar att det civila samhället spelar en stor roll för att påbörja och driva på ett lands implementeringsprocess. För att stärka civila samhällets kapacitet samlades därför deltagare från Armenien och Nagorno-Karabach på en workshop i Armeniens huvudstad Jerevan. Målet var att öka kunskapen om metoder för att förmå respektive regering att leva upp resolution 1325:s krav och mål.

Workshopen leddes av Operation 1325:s generalsekreterare Karin Axelsson-Zaar och projektledare Emmicki Roos, ansvarig för organisationens arbete med monitoring och nationella handlingsplaner. Ämnen som togs upp var civilsamhällets granskning av 1325 (monitoring) och dess roll i processen att ta fram en nationell handlingsplan.  Workshoppen behandlade också arbetet med indikatorer i granskningsarbetet och strategier för påverkansarbete.

 

Nagorno-Karabach utgör en utmaning

En fråga som lyftes var hur monitoring i Nagorno-Karabach påverkas av det faktum att området inte är en erkänd stat. Tillförlitlig statistik saknas och en av de största utmaningarna blir att genomföra grundläggande datainsamling. Situationen är oviss och eftersom liknande arbete inte tidigare utförts i republiken är det svårt att förutse hur lokala myndigheter kommer att förhålla sig till granskningsarbetet.

Sista dagen diskuterade deltagarna strategier för det framtida arbetet och hur datainsamling kan användas som ett påtryckningsmedel för att implementera resolutionen genom nationella handlingsplaner. Det bildades en styrkommitté bestående av åtta representanter från civilsamhället med uppgift att innan årets slut författa två granskningsrapporter, en för Armenien och en för Nagorno-Karabach.

Trots de många svåra utmaningar som belystes och diskuterades avslutades workshopen i en entusiastisk och inspirerande anda. Arrangörer såväl som deltagare ser fram emot ett spännande år med aktiviteter inom monitoring och påverkansarbet i både Armenien och Nagorno-Karabach. De bägge rapporterna som den nybildade styrkommittén ska producera blir också del av den globala Women Count-rapporten som sammanställs av the Global Network of Women Peacebuilders (GNWP). Lanseringen av Women Count-rapporten sker i New York i samband med uppmärksammandet av årsdagen för resolution 1325 i slutet av oktober.