Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

28/03/2013

Det är sällan beslutsfattare går på djupet i sina resonemang kring genomförandet av resolution 1325. I veckan såg vi ett undantag, och ett mycket positivt sådant.

På Operation 1325 frustreras vi tidvis över den brist på inklusivitet och transperens som vi ser i det svenska arbetet med kvinnor, fred och säkerhet. Det finns ett aktivt civilsamhälle, dess aktörer är enkla att identifiera. Men regeringen bjuder sällan eller aldrig in till samtal, åtminstone inte på den politiska nivån. Istället sitter vi och gissar hur politiska beslutsprocesser, så som antagandet av en ny nationell handlingsplan för resolution 1325, eller utvecklandet av mätbara indikatorer för nämnda handlingsplan, framskrider.

Det värmde därför att se att denna problematik lyftes upp på politisk nivå i tisdags i form av ett blogginlägg av utrikesutskottsledamoten Carina Hägg (S). Hägg vill ha parlamentarisk återrapportering av hur regeringen framskridit i sitt implementerande av resolution 1325. Det är ett rimligt och kan tyckas självklart krav – för vem ska regeringen stå ansvarig inför, om inte riksdagen?

EN UTSTRÄCKT HAND

Regeringen betonar med jämna mellanrum hur viktigt det är att satsa på kvinnor, fred och säkerhet. Ändå nämndes inga som helst kommande åtaganden på det området i regeringens utrikesdeklaration för 2013. För att på riktigt kunna följa upp regeringens åtaganden behövs transparenta beslutsprocesser och regelbunden återrapportering. Och för att besluten ska reflektera all den kunskap som finns samlad i Sverige måste även civilsamhället inkluderas under vägen, ända från första början.

Operation 1325 har idag ett starkt team och är den civilsamhällesaktör i Sverige som kan mest om resolution 1325 och dess implementering globalt. Vi har med oss erfarenheter från fältet och har också starka band till aktörer som GNWP, som arbetar med våra frågor både globalt och i FN:s hjärta, New York. Operation 1325 är också mer än gärna med och utvecklar det svenska arbetet för att stärka kvinnors roll i freds- och säkerhetspolitiska processer. Men det kräver att regeringen öppnar upp för civilsamhällesaktörer –  och greppar tag i den hand vi sträcker ut.

Valter Vilkko
Informatör, Operation 1325