Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Women Count är en skuggrapport av regeringens nationella handlingsplan för genomförandet av kvinnor, fred och säkerhet. Då regeringen kommer snart påbörja arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för sina insatser inom kvinnor, fred och säkerhet är vår skuggrapport särskilt viktig. För att stärka regeringens och myndigheternas fortsatta arbete har Operation 1325 givit sina rekommendationer.