Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Runtom i världen sker dagligen ett engagerat arbete för att kvinnors rättigheter och säkerhet ska belysas och förbättras.

Runtom i världen sker dagligen ett engagerat arbete för att kvinnors rättigheter och säkerhet ska belysas och förbättras. Det här stämmer även väl överens med två av de länderna där Operation 1325 samarbetar med lokala kvinnoorganisationer, Sudan och Sydsudan.

Kvinnors rättigheter i Sudan och Sydsudan
Temat för denna vecka är kvinnors rättigheter i Sudan och Sydsudan. Situationen för kvinnor i området är svårt, då väpnade konflikter ständigt påverkar kvinnors levnadsvillkor och åsidosätter den prioritet för kvinnors rättigheter som bör existera. Resolution 1325 ”uttrycker sin oro över att civilbefolkningen, särskilt kvinnor och barn, utgör det stora flertalet av dem som är mest utsatta vid väpnade konflikter, inte minst som flyktingar” och ”uppmanar alla parter i väpnade konflikter att till fullo respektera den internationella rätt som är tillämplig på kvinnors och flickors rättigheter och skydd”. Under veckan kommer Operation 1325 därför belysa hur villkoren för kvinnors rättigheter i Sudan och Sydsudan ser ut, och de utmaningar som kvinnoorganisationer står inför för en säkrare och mer jämställd region.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas vi på Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Du följer bevakningen enklast genom att följa oss på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, vilket ni kan hitta här.

Lokala samarbetsorganisationer
I förra veckan reste Emma Johansson och Elisabet Thorp från Operation 1325:s kansli till regionen för att hälsa på de lokala kvinnoorganisationer som vi för ett samarbete med. Under resans gång gjordes planer på hur samarbetet kommer att se ut i framtiden, vilket kommer att belysas senare i veckan i form av ett blogginlägg. För mer information om Operation 1325:s samarbete i Sudan och Sydsudan, klicka här.

Julle Bergenholtz