Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Kvinnor har i alla hörn av världen under måna år haft en ledande drivkraft i att verka för fred.

Kvinnor har i alla hörn av världen under måna år haft en ledande drivkraft i att verka för fred. Trots det stängs kvinnor ofta ute från att delta i processer kring konflikt och fred på högre nivåer. Det krävs därför ett stort arbete från kvinnoorganisationer, det civila samhället och det internationella samfundet för att se till att kvinnors unika kunskap inom konflikt tas tillvara.  

Kvinnors deltagande i politiska processer

Temat för denna vecka är kvinnors deltagande i fredsprocesser. Resolution 1325 lyfter i flera punkter hur viktigt det är att inkorporera både män och kvinnor i fredsprocesser. Exempelvis uppmanar resolutionen generalsekreteraren att ”sträva efter att utveckla kvinnornas roll och bidrag till Förenta nationernas insatser på fältet” samt att ”genomföra sin strategiska handlingsplan (A/49/587), i vilken förespråkas en ökning av kvinnornas deltagande på beslutsfattarnivå vid konfliktlösning och i fredsprocesser”. Generalsekreteraren och generalförsamlingen har därför ett stort ansvar i att stärka kvinnors kunskap och möjligheter till att bidra med sin expertis i ett skapa en hållbar fred. Under veckan kommer Operation 1325 därför belysa hur villkoren för kvinnors deltagande i freds- och konfliktprocesser ser ut runtom i världen, och hur behovet ser ut för att stärka kvinnors möjlighet att påverka.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas vi på Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Du följer bevakningen enklast genom att följa oss på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, vilket ni kan hitta här.

Julle Bergenholtz