Veckans tema: Kvinnors deltagande i fredsprocesser

SoME Gavobevis 2023

12 mars 2012

Kvinnor har i alla hörn av världen under måna år haft en ledande drivkraft i att verka för fred. Trots det stängs kvinnor ofta ute från att delta i processer kring konflikt och fred på högre nivåer. Det krävs därför ett stort arbete från kvinnoorganisationer, det civila samhället och det internationella samfundet för att se till att kvinnors unika kunskap inom konflikt tas tillvara.  

Kvinnors deltagande i politiska processer

Temat för denna vecka är kvinnors deltagande i fredsprocesser. Resolution 1325 lyfter i flera punkter hur viktigt det är att inkorporera både män och kvinnor i fredsprocesser. Exempelvis uppmanar resolutionen generalsekreteraren att ”sträva efter att utveckla kvinnornas roll och bidrag till Förenta nationernas insatser på fältet” samt att ”genomföra sin strategiska handlingsplan (A/49/587), i vilken förespråkas en ökning av kvinnornas deltagande på beslutsfattarnivå vid konfliktlösning och i fredsprocesser”. Generalsekreteraren och generalförsamlingen har därför ett stort ansvar i att stärka kvinnors kunskap och möjligheter till att bidra med sin expertis i ett skapa en hållbar fred. Under veckan kommer Operation 1325 därför belysa hur villkoren för kvinnors deltagande i freds- och konfliktprocesser ser ut runtom i världen, och hur behovet ser ut för att stärka kvinnors möjlighet att påverka.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas vi på Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Du följer bevakningen enklast genom att följa oss på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, vilket ni kan hitta här.

Julle Bergenholtz

 

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...