Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I mycket av den nationella och internationella freds- och konflikthistorien är det män som har dominerat hur situationer ska hanteras och normer ska byggas upp.  Det här kan ses tydlig

I mycket av den nationella och internationella freds- och konflikthistorien är det män som har dominerat hur situationer ska hanteras och normer ska byggas upp.  Det här kan ses tydligt av den 55år långa kamp kamp efter att de mänskliga rättigheterna antogs, som behövdes för att resolution 1325 för kvinnors deltagande i fred och säkerhet skulle introduceras.

Genusperspektiv i fredsprocesser

Temat för denna vecka är kvinnors deltagande och representation i fredsprocesser, samt genusperspektiv på fredsprocesser. Efter att deklarationen om de mänskliga rättigheterna antogs pågick ett gediget arbete av kvinnor och kvinnoorganisationer från hela världen att kvinnors röst i freds- och konfliktsammanhang skulle ges samma tyngd som mäns. Efter att resolution 1325 antogs var budskapet att detta skulle åtgärdas och att kvinnors representation på alla nivåer i fredsprocessen skulle vara självklar. Fortfarande är detta dock långt ifrån verklighet, och kampen fortsätter för kvinnors lika delaktighet. Operation 1325 kommer därför att uppmärksamma insatser och initiativ inom genusperspektiv och kvinnors fredsbyggande denna vecka.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas vi på Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Du följer bevakningen enklast genom att följa oss på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, vilket ni kan hitta här.

Rapportsläpp och föreläsning

Under veckan kommer Operation 1325:s rapport ”Säkerhet på marken” att presenteras. Den är uppbyggd av intervjuer med kvinnor från irakiska Kurdistan, Irak och Sudan, där kvinnorna beskriver behoven lokala kvinnoorganisationer har i deras säkerhetssektorer, och vad internationell missionspersonal bör göra för att stärka lokala kvinnoorganisationer. Under veckan kommer även Nicole Bianchi och Julle Bergenholtz från kansliet att ha en presentation för Amnestys jurister i Lund, där resolution 1325 och Operation 1325:s verksamhet kommer att diskuteras.