Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Det hade varit en stor risk att resolution 1325 inte hade funnits om det inte hade varit för att kvinnor runt om i världen organiserade sig för sina rättigheter.

Det hade varit en stor risk att resolution 1325 inte hade funnits om det inte hade varit för att kvinnor runt om i världen organiserade sig för sina rättigheter. Kvinnoorganisationer har genom historien varit aktiva källor för att belysa orättvisor och aktivt protestera mot strukturer som försvårar kvinnors deltagande i fredsprocesser.

Kvinnor som organiserar sig för fred

Temat för denna vecka är kvinnoorganisationer som organiserar sig för fred. Under historien har starka kvinnor varit ledande i att poängtera kvinnors rättigheter och roll i freds- och konfliktprocesser. I boken Fredsagent 1325 porträtteras många av dessa kvinnor, och kampen för kvinnors rättigheter beskrivs. Läs mer om boken här. Operation 1325 bildades genom att fem kvinnoorganisationer inriktade på fred gick samman för att skapa en organisation som specialiserar sig på frågor gällande resolution 1325. Mer om våra medlemsorganisationer kan du läsa här.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

Internationella partners

Operation 1325 samverkar i flera länder med kvinnoorganisationer för att höja deras kompetens inom fredsarbete och för att samarbeta i att sprida kunskapen om resolution 1325. Vi har genom vår organisations historia gjort detta genom utbildningsinsatser i fält, seminarieturnéer och brobyggande konferenser mellan olika kvinnoorganisationer. Läs mer om våra samarbetspartners i Sudan, Irak, Israel ochh Palestina här.