Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I maj håller Operation 1325 återigen en kurs på Sida Partnership Forum i Härnösand.

I maj håller Operation 1325 återigen en kurs på Sida Partnership Forum i Härnösand. Workshopen ”Jämställdhetsperspektiv på fredsbygge” kommer att erbjuda reflektion kring vad maktförhållanden och könsroller innebär i väpnade konflikter och vad de betyder för möjligheterna att uppnå en hållbar fred.

Kursen riktar sig till personer aktiva inom svenskt utvecklingssamarbete eller fredsfrämjande insatser i konfliktdrabbade länder. Deltagarna kommer genom kursen få tillfälle att analysera sin egen verksamhet utifrån internationellt vedertagna best practices.och handlar om effektivt fredsbygge på kvinnors och mäns lika villkor.

För att kunna garantera att kursen erbjuder praktiska verktyg och metoder som deltagarna direkt kan använda sig av i sin verksamhet kommer kursens moment och övningar skräddarsys efter deltagarnas önskemål och behov, i samråd med ansvarig handläggare.

Workshopen genomförs leds av experter på området, med lång praktisk erfarenhet av jämställdhetsarbete i konfliktområden.