Resolution 1325 i Colombia på agendan hos utrikesutskottet

SoME Gavobevis 2023

24 april 2012

I förra veckan debatterade Riksdagens utrikesutskott om mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. I debatten diskuterade man bland annat Kina, Nicaragua, Burma och Sydsudan för att nämna några länder där riksdagsledamöter ville se ett engagemang i mänskliga rättigheter från Sveriges sida. En annan fråga som två riksdagsledamöter lyfte var ett svenskt engagemang i implementeringen av resolution 1325 i Colombia.

Vad sas om resolution 1325?

Både Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) och Désireé Pethrus (KD) lyfte upp vikten med att värna om de grundliga mänsklga rättigheterna och att Sverige måste fortsätta sin roll som aktiv försvarare av dessa rättigheter. Sveriges utvecklingssamarbete i Colombia, som löper från 2009-2013 utvärderades år 2011. Man fann där att ett fokus från Sveriges sida på kvinnors som aktörer för fred, i enlighet med resolution 1325 och de efterföljande resolutionerna, är det mest relevanta Sverige kan fokusera på för att bidra till en lösning på landets interna konflikt. Resolution 1325 ses här som ett strategiskt verktyg för att göra marginaliserade människors röster hörda.

Vad Gör Sverige i colombia?

Det svenska utvecklingssamarbete i Colombia fokuserar mycket på att hitta en förhandlingslösning till den inhemska konflikt som råder i landet, som involverar den colombianska regeringen och politiska gerillastyrkor. Genom sitt utvecklingssamarbete bidrar Sverige med att fokusera på en fredsprocess där mänskliga rättigheter, kvinnors deltagande, jämställdhet och resolution 1325 genomsyrar arbetet för ett fredligare Colombia.

Operation 1325

Du kanske också gillar...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU...