Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Onsdagen den 24 februari kl 16.00 har du möjlighet att få lära känna vår projektpartner Mawada som är en jemenitisk kvinno- och ungdomsorganisation baserad i Aden, södra Jemen.

Mawadas ordförande Samah Ali Abdo Yousef kommer att berätta mer om det projekt som Operation 1325 och Mawada samarbetar kring. Är du intresserad av att delta i detta möte? Skicka ett mejl till info@operation1325.se och skriv ”Mawada uppstart” i ämnesraden.

Det projekt som är grunden för samarbetet har nu äntligen fått finansiering och vi ser fram emot att inleda detta gemensamma arbete. Projektet startar nu i början av 2021 och det övergripande målet är att öka medvetenheten om Resolution 1325 bland jemenitiska kvinnor och deras rätt att vara med i landets fredsprocess. Målgruppen består av 350 kvinnor där 250 personer är unga kvinnor som är engagerade i civilsamhället i Aden och 100 av kvinnorna är internflyktingar.

Varmt välkommen att delta!