Fonden För Mänskliga Rättigheter – Workshop

SoME Gavobevis 2023

26 februari 2021

I början av denna vecka medverkade Operation 1325 vid en workshop arrangerad av Fonden för mänskliga rättigheter. Syftet med workshopen var att dela kunskap och erfarenheter kring FN:s säkerhetsresolution 1325. Tillsammans med organisationer från civilsamhället diskuterades arbetet med 1325 utifrån de fyra grundpelare – Participation, Prevention, Protection och Relief and Recovery.

Deltagarna betonade behovet av att öka skyddandet av kvinnor från könsbaserat våld i konflikt och vikten av att inkludera kvinnor i beslutfattande processer. Samtidigt diskuterades även utmaningar i att implementera kvinnor, fred och säkerhetsagendan. För att möta dessa utmaningar krävs politisk vilja och politiska åtaganden, det krävs ett stort ansvar från beslutsfattare och det är nödvändigt att integrera ett tydligt jämställdhetsperspektiv i fredsfrämjande och humanitära insatser.

I samband med workshopen bjöd Charlotte Isaksson på en inspirerande föreläsning om resolution 1325. Charlotte Isaksson jobbar som senior genderrådgivare för EU och har tidigare jobbat för NATO och Försvarsmakten. Hon lyfte bland annat att kvinnors säkerhet i 1325-arbetet ofta förbises. Hon menar att för att främja kvinnors aktiva deltagande i fredsprocesser är det viktigt att i första hand förbättra förutsättningar för kvinnor i väpnade konflikter. Vidare anser Charlotte Isaksson att kvinnors säkerhet borde vara en större indikator än kvinnors inkludering.

En viktig lärdom från arbetet med kvinnor, fred och säkerhetsagendan som civilsamhällesorganisationerna lyfte under mötet är att kvinnors speciella behov i konflikt måste tillgodoses. Särskilt viktigt är att stödja det civila samhället och kvinnorättsorganisationer samt aktörer i arbetet med återuppbyggnad efter krig och konflikt.

Skriven av Ly Pham, praktikant på Operation 1325 under vårterminen 2021.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...