Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I början av denna vecka medverkade Operation 1325 vid en workshop arrangerad av Fonden för mänskliga rättigheter. Syftet med workshopen var att dela kunskap och erfarenheter kring FN:s säkerhetsresolution 1325. Tillsammans med organisationer från civilsamhället diskuterades arbetet med 1325 utifrån de fyra grundpelare – Participation, Prevention, Protection och Relief and Recovery.

Deltagarna betonade behovet av att öka skyddandet av kvinnor från könsbaserat våld i konflikt och vikten av att inkludera kvinnor i beslutfattande processer. Samtidigt diskuterades även utmaningar i att implementera kvinnor, fred och säkerhetsagendan. För att möta dessa utmaningar krävs politisk vilja och politiska åtaganden, det krävs ett stort ansvar från beslutsfattare och det är nödvändigt att integrera ett tydligt jämställdhetsperspektiv i fredsfrämjande och humanitära insatser.

I samband med workshopen bjöd Charlotte Isaksson på en inspirerande föreläsning om resolution 1325. Charlotte Isaksson jobbar som senior genderrådgivare för EU och har tidigare jobbat för NATO och Försvarsmakten. Hon lyfte bland annat att kvinnors säkerhet i 1325-arbetet ofta förbises. Hon menar att för att främja kvinnors aktiva deltagande i fredsprocesser är det viktigt att i första hand förbättra förutsättningar för kvinnor i väpnade konflikter. Vidare anser Charlotte Isaksson att kvinnors säkerhet borde vara en större indikator än kvinnors inkludering.

En viktig lärdom från arbetet med kvinnor, fred och säkerhetsagendan som civilsamhällesorganisationerna lyfte under mötet är att kvinnors speciella behov i konflikt måste tillgodoses. Särskilt viktigt är att stödja det civila samhället och kvinnorättsorganisationer samt aktörer i arbetet med återuppbyggnad efter krig och konflikt.

Skriven av Ly Pham, praktikant på Operation 1325 under vårterminen 2021.