Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

02/04/2014

Den 27 mars 2014 avgick Maj Britt Theorin som ordförande för Operation 1325. Maj Britt har som politiker – 25 år i riksdagen och 10 år i EU-parlamentet – drivit frågor om kvinnors rättigheter och fred och säkerhetsfrågor. Det var därför självklart för Maj Britt att engagera sig i det nätverk av fredsorganisationer som bildades i Sverige 2003, som sedan mynnade ut i paraplyorganisationen Operation 1325, för att förverkliga FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

År 2010 valdes Maj Britt som ordförande för Operation 1325 och har aktivt deltagit i organisationens olika aktiviteter – inte minst som föreläsare. Maj Britt är en mycket uppskattad talare då hon på ett mycket klart sätt argumenterar för sin sak. För henne är resolution 1325 inte en kvinnofråga utan en säkerhetsfråga, vilket markeras av att resolutionen antagits av FN:s säkerhetsråd. Om inte kvinnor finns med fredsprocesser så skapas inte heller en varaktig fred.

Tack Maj Britt för allt du gjort för kvinnor, fred och säkerhet!

Ingela Mårtensson
Ny ordförande för Operation 1325