Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Idag inleder NIKK, Nordisk Information för Kunskap om Kön, en artikelserie om Nordiskt jämställdhetsarbete i praktiken.

Idag inleder NIKK, Nordisk Information för Kunskap om Kön, en artikelserie om Nordiskt jämställdhetsarbete i praktiken. Först ut är en artikel om Operation 1325 där projektledare Jenny Molin intervjuats om det nordiska samarbetsprojekt som Operation 1325, tillsammans med partners i Norge, Finland och Danmark, jobbar med under våren. 

Projektet, som finansieras av Nordiska Ministerrådet och NIKK, ämnar till att uppdatera debatten och lyfta frågan om de nordiska ländernas arbete för kvinnor, fred och säkert vid den jämställdhetspolitiska konferensen Nordiskt Forum Malmö 2014 i juni. Vid ett seminarium och en workshop ställer vi oss frågan om Nordens självbild av att vara i framkant när det kommer till implementering av resolution 1325 fortfarande stämmer. I intevjun med NIKK lyfter Jenny Molin att de nordiska länderna var tidiga ut med att upprätta nationella handlingsplaner, men att mycket idag tyder på att vi inte är så framträdande som vi vill tro. Det är därför, menar Jenny, nu dags för de nordiska länderna att kavla upp ärmarna och avancera arbetet för mer rättvisa fredsprocesser och insatser.

Hela intervjun går att läsa här och här finns mer information om det nordiska projektet i en tidigare publicerad aritkel på hemsidan.