Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

För att stärka upp Sveriges arbete med kvinnor, fred och säkerhet internationellt, har vi, tillsammans med våra partnerorganisationer i MENA-regionen, tagit fram rekommendationer. Dessa redogör hur Sverige skulle kunna bidra till genomförandet av Resolution 1325, i 10 olika länder. Nu har turen kommit till Syrien och tillsammans med vår lokala partnerorganisation Life Peace Association presenterar vi följande lägesbeskrivning och rekommendationer.

Sedan väpnad konflikt bröt ut i Syrien 2011, har våldtäkter använts som krigsvapen av såväl regeringsstyrkor och som andra väpnade grupper. Kvinnors deltagande i syriska fredsförhandlingar har dessutom varit bristfällig och ojämn. Kvinnor i Syrien har under decennier varit diskriminerade och medan kriget har försämrat situationen för kvinnor ytterligare, kan återuppbyggnaden efter kriget potentiellt innebära stärkandet av kvinnors juridiska rättigheter.

Våra rekommendationer

  • Avskaffa straffrihet för sexuellt våld i Syrien
  • Säkerställ kvinnors fullständiga och meningsfulla deltagande i freds- och återuppbyggnadsarbete
  • Stärk syriska kvinnors juridiska rättigheter

Läs rapporten i sin helhet nedan