Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

För att bidra till genomförandet av Resolution 1325, har vi, tillsammans med våra partnerorganisationer i MENA-regionen, tagit fram rekommendationer på hur Sverige kan bidra till kvinnor, fred och säkerhetsagendan i olika länder. Nu har turen kommit till Irak och tillsammans med vår lokala partnerorganisation WEO presenterar vi följande rekommendationer.

Irak har genomlidit årtionden av stridande som lett till att landets kvinnor idag har sämre rättsligt beskydd och representation. Samtidigt utsätts de för sexuellt, fysiskt och mentalt våld med begränsade möjligheter att bryta våldsspiralerna.

Våra Rekommendationer

• Garantera kvinnors deltagande i fredsprocesser och konfliktlösning.
• Stärk skyddet av kvinnor i läger för internt tvångsförflyttade.
• Garantera kvinnors deltagande i rättviseinstitutioner och stärk kvinnors rättigheter.

Läs mer om Operation 1325:s situationsanalys och rekommendationer nedan.