Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Internationellt är Sverige känt som ett framstegsland vad gäller jämställdhet. Men till vilken grad har vi levt upp till vårt rykte?

Internationellt är Sverige känt som ett framstegsland vad gäller jämställdhet. Men till vilken grad har vi levt upp till vårt rykte? Operation 1325:s färska rapport granskar regeringens implementering av FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

FN:s säkerhetsråds resolution 1325, som antogs i oktober 2000, var på många sätt banbrytande. Samtidigt så har alltför lite skett för att driva igenom resolutionens krav under de tolv åren som gått. Sverige var bland de första länderna att utforma och ta i bruk en egen nationell handlingsplan (National Action Plan, NAP) för implementerandet av resolutionen.

Dokumentet är än idag det mest centrala styrmedlet för regeringens politik gällande resolution 1325. Men hur väl följs det? Går Sverige i bräschen för kvinnofrågor på den internationella arenan? Och hur kan den svenska handlingsplanen för 1325 stärkas?

Färsk rapport granskar sverige

Operation 1325 ger den 12 december ut rapporten “Women count – Sweden’s implementation of UNSCR 1325”, som kartlägger den svenska implementeringen av FN:s säkerhetsråds resolution 1325. Syftet med rapportlanseringen, som äger rum på den kanadensiska ambassaden i Stockholm, är att presentera rapporten för berörda intresseparter och att föra en diskussion kring dess resultat.
Bland deltagarna på seminariet finns riksdagsledamöter samt representanter för regeringen, Utrikesdepartementet och Försvarsmakten.

Tid: Onsdagen den 12 december 2012, at kl 16.00 – 18.00 
Plats: Kanadensiska ambassaden, Klarabergsgatan 23, Stockholm

För program och inbjudan med kontaktuppgifter för anmälan till lanseringstillfället, se bifogade pdf-filer till höger om artikeln.