Så har Sverige levt upp till resolution 1325

SoME Gavobevis 2023

30 november 2012

Internationellt är Sverige känt som ett framstegsland vad gäller jämställdhet. Men till vilken grad har vi levt upp till vårt rykte? Operation 1325:s färska rapport granskar regeringens implementering av FN:s resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

FN:s säkerhetsråds resolution 1325, som antogs i oktober 2000, var på många sätt banbrytande. Samtidigt så har alltför lite skett för att driva igenom resolutionens krav under de tolv åren som gått. Sverige var bland de första länderna att utforma och ta i bruk en egen nationell handlingsplan (National Action Plan, NAP) för implementerandet av resolutionen.

Dokumentet är än idag det mest centrala styrmedlet för regeringens politik gällande resolution 1325. Men hur väl följs det? Går Sverige i bräschen för kvinnofrågor på den internationella arenan? Och hur kan den svenska handlingsplanen för 1325 stärkas?

Färsk rapport granskar sverige

Operation 1325 ger den 12 december ut rapporten “Women count – Sweden’s implementation of UNSCR 1325”, som kartlägger den svenska implementeringen av FN:s säkerhetsråds resolution 1325. Syftet med rapportlanseringen, som äger rum på den kanadensiska ambassaden i Stockholm, är att presentera rapporten för berörda intresseparter och att föra en diskussion kring dess resultat.
Bland deltagarna på seminariet finns riksdagsledamöter samt representanter för regeringen, Utrikesdepartementet och Försvarsmakten.

Tid: Onsdagen den 12 december 2012, at kl 16.00 – 18.00
Plats: Kanadensiska ambassaden, Klarabergsgatan 23, Stockholm

För program och inbjudan med kontaktuppgifter för anmälan till lanseringstillfället, se bifogade pdf-filer till höger om artikeln.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...