Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Under hösten 2019 och våren 2020 hade Operation 1325 projektet Diabella.

Under två lägerhelger, flera heldagsutbildningar och studiebesök fick unga kvinnor och tjejer,15-19 år, redskap att hantera konflikter utifrån ickevåldsmetoden och interreligiös dialog. De fick även lära sig om grundläggande FN-konventioner, demokrati, kvinnors rättigheter och föreningskunskap.

Under våren genomförde deltagarna, trots rådande pandemi, egna aktiviteter för fred, demokrati och kvinnors rättigheter på fritidsgårdar, genom poddar och i sociala media.

När Järvaveckan blev inställt skapade vi tillsammans med Fryshuset Unga Fredsbyggare och Life & Peace Institute ett alternativt forum och en plattform för unga som engagerar sig i kris- och konflikthantering, medling och trygghetsskapande där de kunde göra sina röster hörda. Genom dialog med beslutsfattare och samhällspåverkare lyftes frågor om hur fredligt Sverige upplevs av unga och hur vi tillsammans kan bygga Vårt Sverige. Samtalet utgick från tre teman: Trygghet, tillit och inkludering. Dagen filmades av Septemberfilm och kan ses nedan.

För mer information om Diabella eller Vårt Sverige skicka mail till info@operation1325.se