Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Makt åt kvinnor i Jemens fredsprocces! Power to women in Yemen’s peace processes!

Till: FNs särkilda sändebud till Jemen/United Nations special envoy for Yemen,Sveriges utrikesminister, EU:s ansvariga för 1325-Agendan.

Namninsamlingen:

Jag kräver att:

  • Parterna respekterar FN:s säkerhetsråds resolution 1325
  • Kvinnor inkluderas i fredsförhandlingarna
  • Kriget avslutas och parterna arbetar för en hållbar fred

I demand that

  • The parties respect UN Security Council Resolution 1325
  • Women are included in the peace negotiations
  • The war ends and that the parties work for a lasting peace

VARFÖR ÄR DET HÄR VIKTIGT?

Den humanitära situationen i Jemen är katastrofal. Fredsförhandlingarna går långsamt. Att inkludera kvinnor i förhandlingarna kan innebära en förbättrad situation för befolkningen och öka kvinnors ställning i samhället efter konflikten. Att kvinnor deltar är dessutom en rättighet, bestämd av FN:s säkerhetsråd.

The humanitarian situation in Yemen is disastrous. Peace negotiations are going slow. Including women in the negotiations can lead to an improved situation for the population and improve women’s position in society after the conflict. In addition, the participation of women is a right determined by the UN Security Council.

Skriv på namninsamlingen / sign our petition: mittskifte.org/p/jemen

Foto: WFP/ Reem Nada

.