Bokmässan

SoME Gavobevis 2023

30 september 2019

Under 26-29 september var styrelsen och volontärer på bokmässan i Göteborg. Operation 1325 hade ett seminarium om fredsförhandlingarna i Jemen och talade om kvinnors inkludering och deltagande i fredsförhandlingarna som kan förbättra situationen för befolkningen och öka kvinnans ställning i samhället efter konflikten.

De som medverkade i seminariumet var Lina Al Hassani, jemenitisk fredsaktivist och grundare av TO BE foundation for Rights and Freedoms och nätverket WE för kvinnliga mänskorättskämpar, Monica green ordförande för UN women nationell Kommitté Sverige och Peter Semneby, Sveriges speciella sändebud för Jemen. Moderator för seminariumet var Aase Smedler operation 1325.

Under seminariet talade Lina Al Hassani för nätverket Women4women och framhöll kvinnors utsatthet i Jemens konflikt, där 2,6 miljoner kvinnor riskerar att utsättas för våld. Andelen unga tjejer som gifts bort i barnäktenskap är tre gånger fler i jämförelse med 2017. Kvinnor, oftast ensamstående, blir ansvariga för försörjning av familjen utan erfrenhet från arbetsmarknaden och med låg yrkesmässig kunskap. Människorättsaktivisterna utsätts för förtryck och förföljelse samt tystas de av olika parterna i konflikten, särskilt Houthi-rebellerna. Kvinnors engagemang misstänkliggörs och deras rykte smutskastas av ogrundade anklagelser. Alltför få kvinnor får möjligheten att delta i fredsprocessen. Jemenitiska kvinnoaktivister kräver ett antal åtgärder för att öka kvinnors deltagande i fredsförhandlingarna:

  • Stoppa konflikten genast och stötta fredsprocessen
  • Kvinnor ska utgöra minst 30 procent av fredsförhandlingarna, i en inkluderande fredsprocess
  • Skydda kvinnor mot övergrepp i konfliktens spår, särskilt det sexualiserade våldet
  • Jämställdhetsintegrera hela fredsprocessen och ställ förövare till svars
  • Stötta kvinnors fredsorganisationer på gräsrotsnivå, t.ex föreningen mödrar till bortförda personer.

Peter Semneby, framhöll att Sverige under sitt mandat i FNs säkerhetsråd framfört konflikten och den humanitära situationen i Jemen på dagordningen. December 2018, var Sverige värd för ett möte mellan stridande parter i Stockholm, där man kom överens om att öppna hamnen i Hudaydah, skydda humanitära hjälpsändningar och en fångarutväxling. Att endast en kvinna fanns bland de officiella delegaterna, kompenserades till viss del av FNs jämställdhetsrådgivare. Semneby hävdade vidare att kravet om 30 procent kvinnor i delegationerna är realistiskt, då kvinnor i den nationella dialogen 2014, utgjorde 30 procent. Det finns alltså precedens för kvinnors deltagande. Peter underströk vidare att SCR 1325 måste användas som verktyg i dialogen för fred och humanitärt stöd. Att kvinnor tvingas ut på arbetsmarknaden för familjens försörjning, måste åtföljas av stödåtgärder som utbildning och finansiering för mindre verksamheter. Det kan i längden bli en positiv faktor för kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Monica Green påpekade att UN Women har närvaro i Mellanöstern och arbetar med kvinnors rättigheter och efterlevandet av SCR 1325 i Jemen. Våldet mot kvinnor är utbrett i konfliktens spår och måste motarbetas med alla medel. Kvinnors utbildning för arbetsmarknaden är en viktig överlevnadsfaktor, samtidigt som jämställdheten skulle öka om fler kvinnor etablerade sig på arbetsmarknaden. Hon nämnde också att UN Women Sverige är en insamlingsorganisation för hjälparbetet bland utsatta kvinnor också i Jemen.

Operation 1325 var även utställare på bokmässan där styrelsen och volontärer samtalade med 608 personer och fick 461 skriftliga underskrifter till vår namninsamling. Namninsamlingen kräver att parterna i konflikten respekterar FNs säkerhetsresolution 1325 och att kvinnorna inkluderas i fredsförhandlingarna samt att kriget avslutas och att parterna arbetar för en hållbar fred. Skriv på namninsamlingen här: mittskifte.org/p/jemen

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...