Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Om Operation 1325 och traineeprogrammet
Operation 1325 arbetar för att främja kvinnors inflytande i säkerhetspolitik och i fredsprocesser. Vi är en paraplyorganisation som verkar i Sverige och i partnerskap med freds- och kvinnoorganisationer runt om i världen för att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325, om kvinnor, fred och säkerhet, ska bli verklighet.

Genom vårt traineeprogram bygger vi ett nätverk med erfarna medlemmar ur den svenska freds- och kvinnorörelsen. Det är en möjlighet att engagera sig för kvinnor, fred och säkerhet — att delta i Operation 1325:s verksamhet, att sprida information om resolution 1325 och bedriva opinionsbildning och omvärldsbevakning. En trainee är varmt välkommen att samarbeta med styrelsemedlemmar och kansli samt att delta i aktiviteter. Kreativitet uppmuntras! Utefter intresse finns möjlighet att ordna seminarier, informera studenter och delta i konferenser m.m. När egna initiativ tas erbjuds stöd och råd från styrelsens mer rutinerade medlemmar — ett mentorskap som ger traineen utrymme att lära och växa in i en ledarroll.

Att vara trainee hos oss på Operation 1325 kan öppna nya dörrar. Det finns vägar till ett engagemang inom våra medlemsorganisationer, engagemang inom andra rörelser eller som nätaktivist. Det finns inga begränsningar! Under februari och mars träffas gruppen digitalt fyra vardagskvällar och varje träff har ett tema. Under hela året ges stöd till egna insatser.

Genom vårt årslånga traineeprogram erbjuder vi dig…

  • fördjupad kunskap om resolution 1325, civilsamhällets arbete med dessa frågor samt inblick i Operation 1325:s arbete
  • en plattform för ditt engagemang för makt åt kvinnor och flickor inom fred- och säkerhetsfrågor
  • utveckling av ditt ledarskap och ett förstärkt kontaktnät

Vi söker dig som…
…är engagerad i frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Du har även ett intresse för föreningsliv, att lära känna andra unga kvinnor och vill utvecklas inom ledarskap. Deltagandet i traineeprogrammet sker på ideell basis.

Ansökan består av ett personligt brev och ett CV. I det personliga brevet vill vi att du presenterar dig själv samt svarar på följande frågor:

  • Varför är du intresserad av att engagera dig i Operation 1325?
  • Vad vill du lära dig som deltagare i detta traineeprogram?
  • Vad tror du att du kan tillföra Operation 1325 och vårt arbete?

Ansökan skickas senast den 31 december till info@operation1325.se. Märk mailet med ”Ansökan trainee”.