Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Kopplingen mellan jämställdhet och militära utgifter är i fokus i FN:s generalsekreterares rapport som gavs ut efter den öppna debatten kring kvinnor, fred och säkerhet den 26 oktober. Rapporten belyser även den ökade ojämställdheten till följd av covid-19-pandemin.  

Rapporten citerar en ny studie som funnit att högre nivåer av militära utgifter ofta kopplas samman med lägre nivåer av kvinnors jämställdhet. Det gäller främst när det kommer till valmöjligheter, inflytande och deltagande i beslutsfattande processer både under och efter en konflikt.  

När det gäller främjande av jämställdhet och kvinnors meningsfulla deltagande i fredsprocesser skriver generalsekreteraren att: ”Jämställdhet är en fråga om makt. Men makten kommer inte att omfördela sig jämt i en mansdominerad värld.” Vägen framåt måste inkludera en analys av kvinnor, fred och säkerhet med fokus på faktisk inkludering, snarare än närvarostatistik.  

Rapporten beskriver vidare hur historiska diskrimineringar som missgynnar kvinnor inom den politiska och offentliga sfären har förvärrats under pandemin. Det har skett en ökning av övergrepp, trakasserier och hot mot politiskt aktiva kvinnor både online och i offentligheten. För att nå jämställdhet är en reducering av våld mot kvinnor i politiken avgörande.  

Avslutningsvis skriver generalsekreteraren att ökningen av antalet kvinnor på beslutsfattande positioner är ett beprövat sätt att investera mer i mänsklig säkerhet och vända trenden av höjda globala militärutgifter. Rapporten avslutas med uppmaningen om att vi måste skifta maktstrukturerna mot jämställdhet och rättvisa om vi ska ha något hopp om att vända klimatkrisen, minska sociala splittringar och nå hållbar fred i konfliktområden.  

Läs hela rapporten HÄR.