Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I veckan befinner sig världens politiker i New York för att delta vid det 76:e öppnandet av FN:s generalförsamling (UNGA 76). Inför den svenska delegationens avresa blev Operation 1325, tillsammans med andra aktörer inom civilsamhället, inbjudna till ett digitalt samtal med utrikesminister Ann Linde och utrikesrådet för internationellt utvecklingssamarbete Helen Eduards. Samtalet syftade till att presentera Sveriges prioriteringar under veckan och samtidigt lyssna in synpunkter från civilsamhället och svara på frågor. 

Ett stort fokus för Sverige under UNGA-veckan ligger på det internationella pandemiarbetet, situationen i Afghanistan, klimatet samt frågor kopplade till FN:s framtid. Utrikesministern lyfte även den humanitära situationen i Jemen. 

Under mötet fick Operation 1325:s kanslichef Charlotte Lind tillfälle att beskriva vårt arbete för att stärka kvinnors deltagande i fredsprocessen i Jemen. Hon bad också utrikesministern berätta mer om UD:s kommande engagemang för kvinnors deltagande i en framtida fredsprocess. Utrikesministern svarade utförligt och framhävde vikten av att dra nytta av deras perspektiv och expertis i frågan. Utrikesministern betonade även att hon lyft frågan under sina båda resor till Jemen och alltid betonar kvinnors deltagande i möten med jemenitiska representanter.  

Utrikesministern nämnde i sitt svar att det kan vara svårt att få träffa kvinnliga aktivister och ta del av deras perspektiv, speciellt om de kommer från länder där de inte tillåter kvinnor att resa i så stor utsträckning. Men faktum är att pandemin till viss del har underlättat detta arbete. Utrikesministern sa att digitala möten, och möten i hybridform, har ökat möjligheten att tala med kvinnorättsaktivister och att detta är någonting som UD kommer att fortsätta att arbeta med i framtiden.  

Kvinnors inflytande och delaktighet i Jemen är en av Operation 1325:s huvudområden och det var därmed väldigt glädjande att höra om utrikesministerns engagemang i frågan.