Nytt samarbetsprojekt ger hopp för inkludering av kvinnor i Jemens fredsprocess

SoME Gavobevis 2023

28 september 2021

Kvinnors deltagande i tidigare fredsförhandlingar i Jemen har hittills varit frånvarande. Operation 1325 och tre jemenitiska organisationer går samman för att sammanställa kvinnors åsikter och behov till en fredsdeklaration som ska ges till beslutsfattare. Projektet hoppas kunna möjliggöra för jemenitiska kvinnors inkludering i kommande fredsprocesser, samtidigt som det bidrar till ökad jämställdhet inom andra sektorer i landet. 

Första september 2021 startade ett nytt samarbetsprojekt som syftar till att möjliggöra för jemenitiska kvinnor från civilsamhälle att påverka aktörer och beslutsfattare i fredsprocessen i Jemen för inkluderingen av kvinnor. Sedan konfliktens start 2014 har fredsförhandlingar påbörjats i omgångar men har hittills inte nått ett bevarande resultat. Operation 1325 har tillsammans med tre partnerorganisationer i Jemen, All Girls Foundation, Sister’s Arab Forum och Mawada gått samman i detta projekt för att aktivt och effektivt arbeta för kvinnors inkludering i fredsprocessen och för att nå en bestående fred där kvinnor, barn och mäns behov och rättigheter är inkluderade.

Fredsförhandlingarna mellan de två stridande parterna, regeringen i Jemen och huthirebellerna, har hittills haft en avsaknad av de jemenitiska kvinnornas röster som en konsekvens av de starka patriarkala strukturer som råder inom landet. Samtliga partners i projektet förstår vikten av FN:s resolution 1325, att inkluderingen av kvinnors perspektiv och röst i fredsprocesser är nödvändigt för en bestående fred samtidigt som ett genusperspektiv och kvinnors speciella utsatthet i konflikter måste uppmärksammas.

Förväntningar och förhoppningar

Intisar Aladhi, en av grundarna till All Girls Foundation, grundat 2003, är mycket exalterad över projektet.

– Jag ser fram emot slutet av projektet nästa år när vi kan ta rösterna av tusentals kvinnor och lämna över dem till beslutsfattarna och be om fred och stabilitet för vårt land, jag ser väldigt mycket fram emot att visa beslutsfattarna att kvinnor har en röst, berättar hon entusiastiskt och syftar på de insamlade åsikterna som kommer att sammanställas i en ”Women’s Peace Declaration” och lämnas över till relevanta aktörer i fredsprocessen. 

Aladhi beskriver hur de patriarkala strukturerna i Jemen verkar och varför deras traditioner och seder som förpassar kvinnorna till hemmet och förhindrar att kvinnornas viktiga röster ges utrymme i det offentliga rummet och i utvecklingsprocesser. Hon menar att det enda sättet för Jemen att ta sig framåt som nation är genom kvinnors inkludering och att de ges utrymme att aktivt arbeta inom alla olika sektorer i det jemenitiska samhället.

Projektet är en fantastisk möjlighet för oss att nå ut till kvinnorna, höra deras röster, och lyssna till dem, och vi ska lyssna. Det är värdefullt för oss som organisation liksom för Jemens kvinnor att mötas i den här utsträckningen, och inte bara samtala om fredsprocesser men låta dem höras och förstå deras utmaningar och åsikter i det vardagliga livet, säger Aladhi.

Rösterna från dessa kvinnor, tillsammans med aktivister från civilsamhället, ska genom sociala medier nå ut till fler jemenitiska kvinnor. Något Operation 1325 tillsammans med partnerorganisationerna i slutändan hoppas uppmuntra kvinnor till att förstå att deras röst räknas, deras åsikter hörs och att de är en lika viktig del i det jemenitiska samhället som någon annan.

Kvinnor har en särskilt utsatt position i samhället, men är också starka agenter kapabla att arbeta för ett starkare Jemen för alla, förklarar Aladhi vidare.

– För att nå positiv utveckling i Jemen behöver vi fred, men fred kan inte nås utan utveckling, säger hon och syftar till att kvinnors jämställdhet måste prioriteras.

– Projektet möjliggör inte bara kvinnors aktiva roll inom fredsprocesser men öppnar även upp för att närma sig andra mål i Agenda 2030, med fokus på minskad fattigdom och ökad jämställdhet, fortsätter hon.

Situationen i Jemen är komplex och svårnavigerad, både konfliktmässigt och för kvinnor men det här projektet för med sig ett hopp, och framför allt en möjlighet för kvinnorna i Jemen att samtala och göra sig hörda. 

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...