Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

I början av september bjöd Sida in Operation 1325 till ett rundabordssamtal med Jemens utrikesminister Ahmed Bin Mubarak där kanslichef Charlotte Lind deltog tillsammans med representanter från sex andra civilsamhällesorganisationer. Charlotte berättade om Operation 1325s verksamhet och engagemang för kvinnors rätt till deltagande i fredsprocessen i Jemen och frågade ministern varför inga kvinnor finns kopplade till en framtida fredsprocess i nuläget och vad han anser kan göras för att förändra detta. Utrikesministern svarade att det är viktigt att starta dialog med de individer i Jemen som håller tillbaka kvinnors rättigheter och betonade vikten av att dialogen med de politiska ledarna i landet om kvinnors deltagande fortsätter.

Ambassadör Sahar Ghanem, Jemens ambassadör i Nederländerna, uppmärksammade att resolution 1325 ligger till grund för varför hon har möjlighet att arbeta som kvinnlig ambassadör för Jemen och därmed uppmärksammade vikten av fortsatt arbete för att föra de jeminitiska kvinnornas rättigheter framåt.   

Till vänster i bild ambassdör Sahar Ghanem och Jemens utrikesminister Ahmed Bin Mubarak