Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Implementeringen av resolution 1325 sker världen över och varje dag får fler ta del av resolutionens innehåll och vilka rättigheter som resolutionen garanterar.

Implementeringen av resolution 1325 sker världen över och varje dag får fler ta del av resolutionens innehåll och vilka rättigheter som resolutionen garanterar. Men genomförandet av resolution 1325 är långt ifrån en dans på rosor och i konflikt- och postkonfliktländer är fortfarande verkligheten långt ifrån anpassad efter vad resolutionen rekommenderar. Annie Matundu Mbambi, president för IKFF:s motsvarighet i Demokratiska Republiken Congo ser detta faktum som ett problem, och kritiserar bland annat Kanada och Sverige för bristande handling i 1325-relaterat arbete.

Seminarium väckte debatt

Den 24 maj höll Operation 1325 tillsammans med Kvinna till Kvinna, InDevelop och Kanadas ambassad ett seminarium på ambassaden om utmaningar i att implementera resolution 1325 i praktiken. Representanter från fem länder deltog och delade sin syn på arbetsmetoder för resolution 1325:s implementering.

En av debattörerna var Annie Matundu Mbambi från Congo som efterlyste ett större engagemang i frågan från länder i fred. På frågan om vad Sverige och Kanada kan göra för att stödja arbetet kring resolution 1325 i konfliktområden uttryckte hon att: ”Canada claims to work with National Action Plans on 1325 and peacekeeping. But the DRC needs to see more action. Women in the field can’t see the impact of the work”.

länder i konflikt behöver anta handlingsplaner

Mbambi är även kritisk till hur läget ser ut för konfliktländer gällande antagande av 1325-handlingsplaner. ”There is something wrong here. Almost only peace countries have National Action Plans. Other countries must have this too”. Hon ser att länderna som redan har tagit fram handlingsplaner spelar en avgörande roll i att anmoda länder i konflikt att anta handlingsplaner om 1325. ”If Canada or Sweden can lead in this cause, it would be for the better”.

Kvinnor behövs vid förhandlingsbordet

En av åhörarna vid seminariet var Désirée Pethrus, riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Hon undrade hur svenska makthavare kan arbeta för att göra insatser kring resolution 1325 mer anpassat och hur man kan se om arbetet ger resultat? Annie Matundu Mbambi svarade så här: ”The second article of resolution 1325 says that we should bring women to the negotiation table. But the language is too weak. I have never read ”you must” in the resolution”. Mbambi menar därmed att politiker måste se till att bidra till förändringar som syns och hörs, och som direkt förbättrar klimatet för kvinnors deltagande i fredsprocesser. Pethrus höll med, och avslutade med att säga att: ”we as politicians must take women to the table and we must make efforts to get sharper texts and resolutions. We must be stronger”.

Julle Bergenholtz