Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Nivån på kvinnors hälsa och möjlighet att ta del av nödvändig sjukvård är ofta kopplat till hur kvinnors rättigheter ser ut i den specifika regionen.

Nivån på kvinnors hälsa och möjlighet att ta del av nödvändig sjukvård är ofta kopplat till hur kvinnors rättigheter ser ut i den specifika regionen. I vissa länder är risken stor för att drabbas av hälsosvårigheter om man föds som kvinna, och möjligheterna till att få hjälp i är små. I konflikt- och postkonfliktsituationer är det därför nödvändigt att uppmärksamma hur man kan arbeta för att förbättra kvinnors hälsotillstånd och för att säkerställa att kvinnor har de fysiska och mentala förutsättningarna för att vara en aktiv del i fredsprocessen.

Hälsa

Temat för denna vecka är hälsa kopplat till kvinnors rättigheter. Resolution 1325 påpekar inte direkta sanktioner som behöver utföras för att förbättra kvinnors hälsa. Dock anmodar den generalsekreteraren att genomföra rapporter av olika slag gällande kvinnors deltagande och genusaspekter i fredsprocesser, och ta fram faktorer, såsom kvinnors hälsa, som måste fokuseras på för att förbättra kvinnors situation i konflikt.

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

Nyheter på hemsidan

De senaste veckorna har Operation 1325 gjort en uppfräschning av vår hemsida genom att lägga till publikationer, samordna information om våra projekt samt uppdaterat om våra olika metoder för att skapa en opinion om resolution 1325. Vi har dessutom inbjudit personer att skriva blogginlägg om hur de ser på resolution 1325 och vad som behöver göras för att resolutionen ska implementeras ytterligare.

Julle Bergenholtz