Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Lätta vapen är den kategori av vapen som används och säljs mest i samband med pågående konflikter runtom i världen.

Lätta vapen är den kategori av vapen som används och säljs mest i samband med pågående konflikter runtom i världen. Mycket av resurserna gällande säkerhet läggs på vapenhandel, vilket försämrar möjligheterna till investeringar i utbildning eller att förhindra våld mot kvinnor.  Kvinnors deltagande i freds- och säkerhetsprocesser behöver därför länkas till nedrustningsprocessen, för att hållbara lösningar till nedrustningspolitiken ska uppnås. 

Nedrustning

Temat för denna vecka är kvinnors deltagande i nedrustning av vapen under och efter konflikt. Även om resolution 1325 inte direkt diskuterar hur kvinnor påverkas av lätta vapen används resolutionen av kvinnoorganisationen som ett argument och verktyg för att höja problematiken kring lätta vapen. I respons till detta har FN till exempel inlett processer som ska inkludera ett genusperspektiv i frågor rörande kärnkraft.  

Genom att belysa resolution 1325 från olika synvinklar hoppas Operation 1325 att kunskaperna om vad som händer för resolutionen i Sverige och världen ska öka. Det enklaste sättet att bli uppdaterad om händelser inom temat är att följa Operation 1325 på Facebook och Twitter. Uppdelningarna av teman är inspirerad av Peacewomens nedbrytning av resolutionen, som finns tillgänglig här.

Women, peace and disarmament day

I förra veckan, den 24 maj, firades Women, Peace and Disarmament day världen över, för att uppmärksamma kvinnors viktiga roll i nedrustningsprocesser. Under veckan kommer Operation 1325 lägga extra vikt i sin uppdatering om hur denna dag uppmärksammades och vilka aktörer i civilsamhället som arbetar för att ge kvinnor mer makt i nedrustningsprocesser.

Julle Bergenholtz