Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 anordnade i slutet av oktober 2009 ett fyra dagar långt brobyggande seminarium på Cypern och ger nu ut en rapport från detta seminarium.

Operation 1325 anordnade i slutet av oktober 2009 ett fyra dagar långt brobyggande seminarium på Cypern och ger nu ut en rapport från detta seminarium. Seminariet sammanförde ett 20-tal kvinnor från Sverige, Israel och Palestina för att utforska hur media och annan form av kreativt lobbyarbete kan vara viktiga instrument för kvinnors arbete som fredsagenter.

Målen med seminariet var bland annat att möjliggöra fortsatt kontakt, samarbete och erfarenhetsutbyte mellan kvinnor som arbetar för fred och kvinnors rättigheter i Israel och Palestina, att erbjuda en arena för dialog mellan kvinnor från Israel och Palestina samt att lära mer om hur media kan vara ett sätt att implementera och arbeta med resolution 1325.

Detta brobyggande seminarium byggde vidare på två tidigare seminarier från 2007 och 2008, där fokus legat på att få ökade kunskaper i hur man praktiskt kan arbeta med och använda sig av resolution 1325 i sin egen kontext samt att erbjuda en plattform för dialog mellan kvinnor från Israel och Palestina aktiva i freds- och kvinnoorganisationer.

Läs rapporten ”Crossing the bridge” från seminariet på Cypern i oktober 2009 i sin helhet under Operation 1325´s material- Rapporter från internationella samarbeten.