Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

FN har, tio år efter säkerhetsrådets antagande av FN:s resolution 1325, utsett en grupp av oberoende experter som ska fungera som rådgivare för hur kvinnors skydd i ko

FN har, tio år efter säkerhetsrådets antagande av FN:s resolution 1325, utsett en grupp av oberoende experter som ska fungera som rådgivare för hur kvinnors skydd i konfliktsituationer, kvinnors deltagande i fredsprocesser, i återuppbyggande och på beslutsfattande positioner bättre kan säkerställas i postkonfliktområden.

Resolution 1325 betonar bland annat vikten av kvinnors deltagande på beslutsfattande nivåer och kvinnors avgörande roll i fred och säkerhetsfrågor. Den expertgrupp som nu utsetts kommer utifrån resolution 1325 bland annat att arbeta med att analysera och fastställa vilken effekt den snart 10-åriga resolutionen haft på kvinnors deltagande och situation i väpnade konflikter.

Gruppen kommer också att identifiera de tidsramar som satts upp samt mekanismer för ansvarsutkrävande och övervakning av de framsteg som skett i arbetet med resolution 1325. Detta för att bistå och konsultera FN:s styrgrupper (UN High Level Steering Committees) vad gäller tidsramar och indikatorer för resolution 1325:s genomförande.

Expertgruppen kommer även att konsultera organisationer i det civila samhället globalt för att arbeta fram sätt att utveckla arbetet med att säkerställa kvinnors deltagande i byggandet av en hållbar och säker fred samt kvinnors skydd i konfliktsituationer.

Expertgruppen har dubbelt ordförandeskap bestående av Mary Robinson, FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter och Bineta Diop, verkställande generalsekreterare för Femmes Africa Solidarité. Övriga medlemmar i expertgruppen är Salim Ahmed Salim (Tanzania), Elisabeth Rehn (Finland), Lahkdar Brahimi (Algeriet), Hina Jilani (Pakistan), Sanam Anderlini (Iran och Storbritannien), Thelma Awori (Liberia och Uganda), Swanee Hunt (USA), Sharon Bhagwan-Rolls (Fiji), Susana Villaran De La Puente (Peru), Nyaradzai Gumbonzvanda (Zimbabwe) Zainab Salbi (Irak och USA) och Donald Steinberg (USA), alla med lång erfarenhet av arbete i konfliktområden.