Expertgrupp för genomförande av resolution 1325

SoME Gavobevis 2023

25 mars 2010

FN har, tio år efter säkerhetsrådets antagande av FN:s resolution 1325, utsett en grupp av oberoende experter som ska fungera som rådgivare för hur kvinnors skydd i konfliktsituationer, kvinnors deltagande i fredsprocesser, i återuppbyggande och på beslutsfattande positioner bättre kan säkerställas i postkonfliktområden.

Resolution 1325 betonar bland annat vikten av kvinnors deltagande på beslutsfattande nivåer och kvinnors avgörande roll i fred och säkerhetsfrågor. Den expertgrupp som nu utsetts kommer utifrån resolution 1325 bland annat att arbeta med att analysera och fastställa vilken effekt den snart 10-åriga resolutionen haft på kvinnors deltagande och situation i väpnade konflikter.

Gruppen kommer också att identifiera de tidsramar som satts upp samt mekanismer för ansvarsutkrävande och övervakning av de framsteg som skett i arbetet med resolution 1325. Detta för att bistå och konsultera FN:s styrgrupper (UN High Level Steering Committees) vad gäller tidsramar och indikatorer för resolution 1325:s genomförande.

Expertgruppen kommer även att konsultera organisationer i det civila samhället globalt för att arbeta fram sätt att utveckla arbetet med att säkerställa kvinnors deltagande i byggandet av en hållbar och säker fred samt kvinnors skydd i konfliktsituationer.

Expertgruppen har dubbelt ordförandeskap bestående av Mary Robinson, FN:s högkommissionär för mänskliga rättigheter och Bineta Diop, verkställande generalsekreterare för Femmes Africa Solidarité. Övriga medlemmar i expertgruppen är Salim Ahmed Salim (Tanzania), Elisabeth Rehn (Finland), Lahkdar Brahimi (Algeriet), Hina Jilani (Pakistan), Sanam Anderlini (Iran och Storbritannien), Thelma Awori (Liberia och Uganda), Swanee Hunt (USA), Sharon Bhagwan-Rolls (Fiji), Susana Villaran De La Puente (Peru), Nyaradzai Gumbonzvanda (Zimbabwe) Zainab Salbi (Irak och USA) och Donald Steinberg (USA), alla med lång erfarenhet av arbete i konfliktområden.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...