Kvinnor som fredsbyggare i Israel och Palestina

SoME Gavobevis 2023

16 mars 2010

Operation 1325 ger ut en rapport från ett dialogseminarium som genomfördes i Stockholm en vecka i september 2009. Rapporten ”Women as peace builders- evolving futher collaboration”, är en sammanställning av de diskussioner som fördes, de föreläsningar som genomfördes och de frågor som arbetades med under veckan.

Seminariet var en uppföljning av två tidigare seminarier med kvinnor aktiva i kvinno- och fredsorganisationer i Israel och Palestina. I mars 2007 samlades kvinnor från Israel och Palestina i Istanbul för ett brobyggande seminarium där fokus låg på erfarenhets- och kunskapsutbyte i relation till resolution 1325. Vid ett senare uppföljande seminarium i Stockholm 2008 uttrycktes ett behov och en vilja att få möta beslutsfattare på EU-nivå för att få tillfälle att lyfta fram de olika organisationernas arbete i Israel och Palestina samt att få lära sig mera om hur EU-systemet är uppbyggt och vilka påverkanskanaler som finns. Som ett svar på denna förfrågan arrangerade Operation 1325 ett uppföljningsseminarium på Tollare folkhögskola i Stockholm under september 2009. För att tillgodose det uttryckta behovet hölls detta seminarium under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 och bland deltagarna fanns representanter från EU. Under veckan hölls också kapacitetstärkande seminarier i hur EU-systemet är uppbyggt samt hur internationell rätt ser ut och hur den kan användas.

Det övergripande målet med seminariet var att ge deltagarna kunskap om EU-systemet och skapa möjlighet att etablera kontakter mellan beslutsfattare inom EU och kvinno- och fredsorganisationer i Israel och Palestina. Detta för att inkludera kvinnors kunskaper om och erfarenheter av fredsarbete i EU-strategier och lyfta fram kvinnor som fredsbyggande aktörer i Israel och Palestina.

Andra mål var att stimulera fortsatt kontakt och samarbete mellan de organisationer som arbetar med fredbyggande arbete i Israel och Palestina genom att erbjuda en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte samt genom att utvärdera möjligheterna till att utveckla samarbetet mellan de deltagande organisationerna i Israel och Palestina.

Läs rapporten ”Women as Peace Builders- evolving futher collaboration” i sin helhet under Operation 1325:s material- Rapporter från internationella samarbeten.

Du kanske också gillar...

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 söker medarbetare 

Operation 1325 arbetar med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Vi söker en medarbetare till vårt kansli. Anställningen är på halvtid fram tills årsskiftet, med möjlighet till förlängning. Arbetet innebär uppföljning av pågående samarbetsprojekt i Palestina,...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...