Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Operation 1325 ger ut en rapport från ett dialogseminarium som genomfördes i Stockholm en vecka i september 2009.

Operation 1325 ger ut en rapport från ett dialogseminarium som genomfördes i Stockholm en vecka i september 2009. Rapporten ”Women as peace builders- evolving futher collaboration”, är en sammanställning av de diskussioner som fördes, de föreläsningar som genomfördes och de frågor som arbetades med under veckan.

Seminariet var en uppföljning av två tidigare seminarier med kvinnor aktiva i kvinno- och fredsorganisationer i Israel och Palestina. I mars 2007 samlades kvinnor från Israel och Palestina i Istanbul för ett brobyggande seminarium där fokus låg på erfarenhets- och kunskapsutbyte i relation till resolution 1325. Vid ett senare uppföljande seminarium i Stockholm 2008 uttrycktes ett behov och en vilja att få möta beslutsfattare på EU-nivå för att få tillfälle att lyfta fram de olika organisationernas arbete i Israel och Palestina samt att få lära sig mera om hur EU-systemet är uppbyggt och vilka påverkanskanaler som finns. Som ett svar på denna förfrågan arrangerade Operation 1325 ett uppföljningsseminarium på Tollare folkhögskola i Stockholm under september 2009. För att tillgodose det uttryckta behovet hölls detta seminarium under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 och bland deltagarna fanns representanter från EU. Under veckan hölls också kapacitetstärkande seminarier i hur EU-systemet är uppbyggt samt hur internationell rätt ser ut och hur den kan användas.

Det övergripande målet med seminariet var att ge deltagarna kunskap om EU-systemet och skapa möjlighet att etablera kontakter mellan beslutsfattare inom EU och kvinno- och fredsorganisationer i Israel och Palestina. Detta för att inkludera kvinnors kunskaper om och erfarenheter av fredsarbete i EU-strategier och lyfta fram kvinnor som fredsbyggande aktörer i Israel och Palestina.

Andra mål var att stimulera fortsatt kontakt och samarbete mellan de organisationer som arbetar med fredbyggande arbete i Israel och Palestina genom att erbjuda en plattform för erfarenhets- och kunskapsutbyte samt genom att utvärdera möjligheterna till att utveckla samarbetet mellan de deltagande organisationerna i Israel och Palestina.

Läs rapporten ”Women as Peace Builders- evolving futher collaboration” i sin helhet under Operation 1325:s material- Rapporter från internationella samarbeten.