Jemen – utmaningar och möjligheter för fred

SoME Gavobevis 2023

6 juli 2020

Krig och fattigdom – och nu även Covid-19. Cirka 25% av Jemen som bekräftats ha sjukdomen har dött, vilket är fem gånger högre än det globala genomsnittet. Den snabbt spridande pandemin har framkallat ett ytterligare lager av elände, bland många andra, och även ökat befintliga problem i det krigshärjade landet. Hjälporganisationer varnar därför för att Jemen saknar resurser för att tackla pandemin och är på väg mot kollaps.

FN:s särskilda sändebud för Jemen, Martin Griffiths, har under juni fördömt den militära eskaleringen i Jemen och avslutat den första storskaliga virtuella konsultation som ägde rum mellan 8–9 juni med hundratals jemeniter om möjligheterna och utmaningarna för fred i landet, inklusive FN:s pågående medlingsinsatser för att uppnå inkluderande och hållbar fred. Under konsultationen har över 500 jemenitiska deltagare uttryckt sina tankar om utsikterna för ett nationellt eldupphör, den politiska fredsprocessens framtid samt betonade vikten av humanitära och ekonomiska åtgärder för att avhjälpa det humanitära lidandet i Jemen och för att förbättra landets respons på utbrottet av Covid-19.

En överväldigande majoritet av deltagarna uttryckte stor oro över spridningen av Covid-19 i landet och kopplade misslyckanden i Jemens respons på utbrottet till det rådande kriget. 95% instämde att ett nationellt eldupphör är nödvändigt för en effektiv hantering av utbrottet av pandemin i landet. Många kallade även situationen ”katastrofisk”, och andra uttryckte ångest och rädsla. 62% av deltagarna jämställde hotet om utbrottet till kriget och dess effekter och enades om att ”Jemen lider av två virus: kriget och Corona”.

Konsultationerna visade vidare på ett brett stöd för återupptagandet av fredsförhandlingarna för att nå ett omfattande slut på kriget i Jemen. 85% av deltagarna enades om att återupptagandet av fredsförhandlingarna är både viktigt och brådskande. Majoriteten av deltagarna pekade även på vikten av fredlig konfliktlösning och inkluderande dialog för att uppnå stabilitet och börja återbyggnad och utveckling.

FN:s särskilda kontor för Jemen avslutade även ett tvådagars virtuellt möte med jemenitiska kvinnliga fredsaktörer som ägde rum mellan 15–16 juni då även Operation 1325:s partnerorganisationer i Jemen deltog. Konsultationen fokuserade specifikt på ett könsinkluderande eldupphörsavtal och samhällssäkerhet, i syfte att förbättra och öka kvinnors inkludering och deras meningsfulla deltagande i fredsprocessen. Vidare betonade de vikten av att implementera förebyggande och skyddsåtgärder för våldets olika uttryck; vikten av att främja kritisk och opartisk medietäckning för att minska potentialen för förnyat våld; och behovet av att implementera rapporteringsmekanismer för genomförandet av eldupphör. Kvinnors representation vid fredsförhandlingarna är därmed kärnpunkten i att driva en inkluderande och hållbar fredsprocess i Jemen, där Griffiths även betonade att de syftar till ett fullständigt engagemang av kvinnor i delegationerna, såväl som i övergångsprocessen efter kriget.

FN:s särskilda kontor för Jemen planerar att sammankalla ytterligare samråd med en mängd jemenitiska kvinnor om ämnen som är relevanta för fredsprocessen, inklusive maktdelning, statliga institutioner, lokal styrning och säkerhetsarrangemang. Att åberopa och integrera jemenitiska kvinnors insikter och perspektiv i dessa viktiga frågor är därmed kärnan för att aktivt främja inkludering.

Sammanfattningsvis är den senaste militära upptrappningen i Jemen orättfärdig och strider mot jemeniternas hopp om fred. Det gör den dagliga kampen för överlevnad i Jemen ännu svårare och hindrar ansträngningarna att hantera utbrottet av Covid-19 som är förödande för landet. Omvärlden står härmed inför ett kritiskt val: att finansiellt stödja den humanitära situationen i Jemen och hjälpa till att aktivt skapa utrymme för en effektiv inkluderande, fredlig och hållbar politisk lösning – eller se Jemen kollapsa.

Essraa Hussein, Styrelsetrainee 2020, Operation 1325. 

[1] https://osesgy.unmissions.org/un-special-envoy%E2%80%99s-office-yemen-concludes-first-online-mass-consultations

[2] https://osesgy.unmissions.org/yemeni-women-and-office-special-envoy-discuss-gender-inclusive-ceasefires-and-community-safety 

[3] https://reliefweb.int/report/yemen/under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-mark-28 

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...