Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av vår webb. Läs mer om vårintegritetspolicy

Engagera

dig

Tillsammans med 18 andra organisationer har Operation 1325 granskat Sveriges feministiska utrikespolitik i en rapport som lanserades idag i Almedalen.

Vid ett panelsamtal med representanter från några av Concords medlemsorganisationer och UD:s kabinettssekreterare Annika Söder diskuterades rapporten.

Sveriges insatser som medlem i FN:s säkerhetsråd belystes av Lena Ag, generalsekreterare för Kvinna till Kvinna. – Idag finns åtta FN-resolutioner om kvinnors deltagande i fred- och säkerhetsarbete, som tillsammans skapar ett ramverk för fred- och säkerhetsarbetet. Nu gäller det att integrera och implementera detta i allt arbete i Säkerhetsrådet, säger Lena Ag. UD:s kabinettssekreterare Annika Söder kommenterade med att Sverige jobbar för att få in skrivningar om jämställdhet i alla texter som antas, texter som senare måste följas upp. Sverige trycker också på för könsuppdelad statistik för att se hur konflikt drabbar kvinnor och män olika, skickar ut pressmeddelanden med fokus på jämställdhet och ger generalsekreteraren i uppdrag att återrapportera på dessa frågor. Annika  Söder säger också att Sverige är det enda land som verkar för dessa frågor i Säkerhetsrådet och uppmanar därför aktörer inom det svenska civilsamhället att ligga på sina utländska kollegor så de ökar trycket på sina egna regeringar.

Den fråga som Operation 1325 granskat är Sveriges stöd till kvinnor i fredsprocesser. Ett viktigt och värdefullt initiativ som regeringen har tagit är skapandet av det svenska medlingsnätverket för kvinnor. Nätverket stöttar kvinnor i konfliktområden och möjliggör erfarenhetsutbyte för kvinnor som jobbar för fred i konfliktområden. Under det senaste året har nätverkets medlemmar bidragit till utbildningar i dialog och konflikthantering i flera regioner, där ett exempel är Syrien. Medlare från nätverket har arbetat med kvinnor från Womens Advisory Board, den rådgivande grupp som Staffan de Mistura, FN:s särskilda sändebud i Syrien, samlade för att inkludera kvinnor från olika delar av det syriska samhället i förberedande samtal inför ett möjligt fredsavtal. Rapporten rekommenderar regeringen att arbeta mer långsiktigt och tillföra mer resurser till kvinnoorganisationer som arbetar med dialog och konfliktförebyggande, istället för att göra punktinsatser, även om de insatser som sker har stor betydelse.

 

Operation 1325 har också bidragit till rapporten med information om regeringens stöd till den colombianska fredsprocessen. Sveriges stöd har fokuserat på att integrera FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet i fredsavtalet och I processen som ledde fram till att avtalet blev verklighet I december 2016. Tyvärr undertecknade Sveriges regering ett militärt samförståndsavtal med landet, vilket banar väg för försäljning av svenskt krigsmateriel till landet. Vår rekommendation till regeringen är att säkerställa en samstämmig politik, där svensk krigsmaterielexport inte motarbetar målen i den feministiska utrikespolitiken.   

 

Läs hela rapporten på Concords hemsida: http://www.concord.se/rapportslapp-hur-feministisk-ar-sveriges-utrikespolitik-2017/