Operation 1325 i Almedalen om FN:s fredsbyggande arbete

SoME Gavobevis 2023

12 juli 2017

Under Almedalsveckan medverkade Operation 1325:s kanslichef Annika Schabbauer vid ett seminarium om hur Sverige kan arbeta för att förbättra FN:s fredsbyggande arbete, arrangerat av de svenska FN-organisationerna. Tillsammans diskuterade paneldeltagarna vilka utmaningarna är för FN, vad den svenska regeringen gör och var en ännu starkare insats behövs inom det fredsbyggande arbetet.

Efraim Gomez, chef för UD:s enhet för Sveriges FN-arbete, berättade om regeringens prioriteringar och att stort fokus främst ligger på att skapa ett mer ansvarstagande FN genom reformarbete. Sverige verkar även för en mer hållbar finansiering av FN:s verksamhet och för att människor som behöver FN:s hjälp verkligen nås av den. Dessutom behövs ett mer sofistikerat sätt att angripa de risker som skulle kunna bidra till att ett land faller in i konflikt, sa Gomez.

En tydlig rekommendation som framfördes av Svenska FN-förbundets ordförande Aleksander Gabelic är att svenska regeringen bör skicka fler svenskar som FN-soldater till fredsbevarande operationer. En fråga som på den senaste tiden överskuggat operationernas insatser är rapporterna om sexuella övergrepp utförda av FN:s fredsbevarande styrkor, främst i Centralafrikanska republiken. Annika Schabbauer lyfter fram att det är möjligt att införa sanktioner mot länder vars soldater gör sig skyldiga till sexuella övergrepp på lokalbefolkningen. Det är ett verktyg som borde användas i högre utsträckning för att få slut på övergreppen, och på så sätt stärka FN:s fredsbyggande arbete, sa hon.

Utöver enskilda insatser kan FN:s fredsbyggande arbete också stärkas genom förändringar på ett mer grundläggande plan, nämligen genom att se till vilka som bidrar till det fredsbyggande arbetet. Att inkludera flera samhällsgrupper då ett land återhämtar sig från konflikt är ett förebyggande och preventivt arbete i sig, menade Chris Coulter, programchef på Folke Bernadotteakademin. En av faktorerna som gjorde att det kunde bli ett fredsavtal i Colombia är att den colombianska landsbygden var involverad i fredsprocessen, berättade hon. Annika Schabbauer följer här upp med att belysa att det lokala ägarskapet över en fredsprocess och inkludering av kvinnor från civilsamhället bidrar till en hållbar och mer långsiktig fred. Men här är det också viktigt att komma ihåg att det finns olika uppfattningar om vad resolution 1325 innebär och att feminism betyder olika saker för olika människor. Därför behöver Sveriges arbete för resolution 1325 vara flexibelt för att på så sätt undvika att låsa in sig i en definition av vad resolution 1325 ska stå för och vad feminism är, menar Annika Schabbauer.

Inom det övergripande jämställdhetsarbetet är bristande resurser den största utmaningen. FN har långt kvar i sitt jämställdhetsarbete, men det är en högt prioriterad fråga från svenskt håll, säger Gomez. Bland FN:s medlemsländer är Sverige allt som oftast ensamma om att gör den prioriteringen. För att få ändring på detta kan civilsamhället i andra länder spela en viktig roll. Genom att uppmana sina regeringar att prioritera frågor om jämställdhet kommer de få större plats inom FN.  Åter igen ett tecken på att det fredsbyggande arbetet når så mycket längre, då fler samhällsaktörer får vara inkluderande och säga sitt.

Du kanske också gillar...

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

Analys av Reformagendan för svenskt bistånd

I december 2023 presenterade Regeringen den nya Reformagendan för svenskt bistånd. Med ledorden ”frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” introducerades en ny inriktning för det svenska biståndet. Den nya inriktningen markerar en tydlig förändring från ett bistånd som...

EU VAL 9 JUNI

EU VAL 9 JUNI

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet, i Sverige. Detta är din möjlighet att göra din röst hörd för Sverige, EU och världen.  De senaste årens påfrestningar, såsom pandemin, konflikter och inflation, har påverkat kvinnor världen över. Samtidigt står vi...

Öppet brev till Tobias Billström

Öppet brev till Tobias Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter. Därför vill vi svenska organisationer med stort engagemang i den...

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag 

Ge bort en meningsfull gåva på mors dag.  Operation 1325 har länge arbetat i Palestina tillsammans med kvinno- och fredsorganisationer som arbetar för fred och demokrati. Med ditt stöd kan vi fortsätta detta viktiga samarbete.  Just nu har vi ett pågående projekt...